ใน workshop นี้จะคล้ายกับ   WE.19 โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ DW+ php + database   แต่เราจะสร้างฟอร์มเพื่ออัพโหลดไฟล์ใหม่ กรณีที่เราอัพโหลดไฟล์ไปแล้วแต่มีการแก้ไฟล์ใหม่ภายหลังและจะต้องอัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไป หรือ update file ไฟล์ใหม่เข้าไปนั้นเอง

ยังใช้ตารางและโฟลเดอร์เดิมตาม WE.19 นะครับ

YouTube Preview Image

 

code form อัพโหลดไฟล์

สคริปแก้ไขไฟล์
uploadfile_edit_db.php

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 2,384 times, 16 visits today)