ใน workshop นี้จะแนะนำการทำโปรแกรมอัพโหลดไฟล์เข้าไปในเว็บไซต์ของเรา โดยเก็บชื่อไฟล์ไว้ในฐานข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เรากำหนด   และมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่เพื่อป้องกันชื่อไฟล์ซ้ำกัน

YouTube Preview Image

 

ใน workshop นี้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ img นะคร้บ 

มาสร้างตารางเก็บข้อมูลกันก่อนครับ อย่าลืมสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับ

สร้างฟอร์มอัพโหลดแบบง่ายๆ upload.php

ไฟล์สคริปอัพโหลดไฟล์ upload_db.php

 

แค่นี้เราก็ได้โปรแกรมอัพโหลดไฟล์เข้าไปในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วครับ

วีดีโอ workshop ครับ

YouTube Preview Image

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 4,876 times, 29 visits today)