ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี  (เจต)  เรียกพี่ เรียกน้องก็ได้ครับ  *ไม่ต้องเรียกอาจารย์ครับ
โทร.  094-861-6709
อีเมล. devbanban@gmail.com
อาชีพปัจจุบัน. ฟรีแลนซ์

การศึกษา 
    • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2552
    • วท.ม. วิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2560
    • ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2565
    • คณะอักษรศาสตร์ : ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์  NLP, การเข้าใจภาษาธรรมชาติ NLU : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ลงเรียน 2 วิชา 2021)

การจดทะเบียนคู่ค้าภาครัฐ


ประสบการณ์ด้านการสอน/วิทยากรบรรยาย

1.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน  งานสอนพิเศษ (ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ devbanban.com)วิชา/หัวข้อที่บรรยาย เป็นติวเตอร์สอนวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสอนเขียนเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver, PHP, MySQL, HTML, CSS, Bootstrap, WordPress ฯลฯ ผ่านโปรแกรมสอนระยะไกล (Team viewer)  และนัดสอนตามร้านกาแฟ มีผู้เรียนแล้วมากกว่า 90 คนระยะเวลาที่ปฏิบัติ  4 ปี   ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน

2.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิชา/หัวข้อที่บรรยาย How to developing Search Engine system and Optimize Apache Lucene for web Crawler and Indexing.ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  3 ชม. พ.ศ. 2560

3.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิชา/หัวข้อที่บรรยาย How to Optimizing Apache Lucene (JAVA) for Indexing and Web Searching (JSP).
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  3 ชม.  พ.ศ. 2560

4.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวิชา/หัวข้อที่บรรยาย การใช้งานระบบสารสนเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  2  ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560

5.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวิชา/หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์ Responsive ด้วย Bootstrap Frontend Framework (นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  3 ชม. พ.ศ. 2558

6.ชื่อสถานศึกษา / หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิชา/หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานโดยใช้เทมเพลตและการการจัดการ Banner เว็บไซต์โดยใช้ jQueryระยะเวลาที่ปฏิบัติ 1 วัน พ.ศ. 2556

7.ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิชา/หัวข้อที่บรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ  4 ชม.  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

8. 2017 : กรรมการตัดสินการแข่งขัน Web page : Text Editor ระดับ ม.1- ม.3 ณ รร.ศึกษานารี กทม.

9.  2017 : กรรมการตัดสินการแข่งขัน Web Application ระดับ ม.4- ม.6 ณ รร.ศึกษานารี กทม.

10. สอนทำระบบประเมินสมรรถนบุคลากร กรมอุตสาหกรรมป่าไม้  40 ชม . ปี 2562 ภาพบรรยากาศ คลิก

11. สอนทำระบบตะกร้าสินค้า private php 30 ชม. ปี 2562 ภาพบรรยากาศ คลิก

12. สอนทำระบบบริหารจัดการหอพัก private codeigniter 30 ชม.  กันยายน 2562 ภาพบรรยากาศ คลิก

13.Private PHP 30 Hrs ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  มกราคม 2563 ภาพบรรยากาศ คลิก

14.Private PHP 30 Hrs  Codeigniter ไอที มรภ.พระนครศรีอยุธยา พฤศจิกายน 2565 ภาพบรรยากาศ คลิก

15.Private PHP 30 Hrs  PHP PDO (น้องแชมป์) กุมภาพันธ์ 2566 ภาพบรรยากาศ คลิก

16.Private PHP 30 Hrs  ระบบหอพัก (น้องดล) พฤศจิกายน 2564 ภาพบรรยากาศ คลิก

17.สอนทำอีคอมเมิร์ช (น้องดล)  เมษายน  2566 ภาพบรรยากาศ คลิก

18.สอนทำระบบตัด Lot & FiFo คลังยา PHP (น้องฟอซ) เมษายน 2566  ภาพบรรยากาศ คลิก

19. Private PHP 30 Hrs PHP+ CodeIgniter คณะครุศาสตร์อุตาสหกรรม มจพ. ภาพบรรยากาศ พฤษภาคม 2566 ภาพบรรยากาศ  คลิก

20. สอน PHP Bootstrap Codeigniter3  14 ชั่วโมง CITE วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วันที่ 17, 24 มิถุนายน 2566   คลิก

21. สอน PHP CodeIgniter v3  14 ชั่วโมง (น้องโน๊ต)  วันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ภาพบรรยากาศ คลิก

22.สอน PHP PDO ทำระบบสะสมแต้มสมาชิกและตะกร้าสินค้า  28 ชั่วโมง (คุณแบงค์) วันที่ 6 -8 , 15 สิงหาคม 2566 ภาพบรรยากาศ คลิก

23. สอน PHP PDO ทำเว็บร้านขายของเก่า 28 ชั่วโมง (น้องดรีม) วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ภาพบรรยากาศ คลิก  คลิก

24. สอน PHP PDO ทำเว็บองค์กร บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด 9-12 ตุลาคม 2566 ภาพบรรยากาศ คลิก

25. Private PHP 28 Hrs CodeIgniter  สอนทำเว็บองค์กรและระบบสารสนเทศ 16-19 ตุลาคม 2566 ภาพบรรยากา คลิก

26. อาจารย์พิเศษ สอน นศ. ป.โท CITE วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566 (ทุกวันเสาร์ 7 ครั้ง) ภาพบรรยากาศ  คลิก

27.สอน PHP PDO ระบบแจ้งซ่อมฯ น้องๆ UTCC ภาพบรรยากาศ คลิก

28.รับสอนออนไลน์ผ่าน Google meet 2021 – ปัจจุบัน


คอร์สออนไลน์  สอนทำระบบเต็มระบบ สอนทุกขั้นตอน
✅ ระบบแคตตาล็อค (php+mysqli)  98 คลิป  : คลิก.
✅ ระบบอีคอมเมิร์ช (php+mysqli) 132 คลิป : คลิก.
✅ ระบบหนังสือเวียน (codeigniter)  116 คลิป  : คลิก.
✅ ระบบยืมคืนครุภัณฑ์ (codeigniter) 160 คลิป : คลิก.
✅ ระบบคลังข้อสอบ (Codeigniter) 158  คลิป :  คลิก.
✅ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (Codeigniter) 17  คลิป : คลิก.
✅ ระบบเช็คชื่อออนไลน์ (Codeigniter) 40  คลิป : คลิก.

แชลแนลรวมคลิปสอนเขียนเว็บไซต์มากกว่า 600 คลิป
https://www.youtube.com/c/devbanban

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศ คลิก.

ติดต่อ โทร. 094 861 6709   , Email: devbanban@gmail.com (พิศิษฐ์)

fanpagehttps://www.facebook.com/sornwebsites/

 


รวมเกียรติบัตร