ใน WEB.28  ผมจะพาทำระบบแก้ไขข่าวโดยที่แสดงรูปของข่าวในฟอร์มด้วย และมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ถ้าไม่เลือกภาพใหม่ ภาพเก่ายังคงอยู่ และถ้ามีการเลือกภาพใหม่ก็จะใช้ภาพอันใหม่แทนภาพเก่า
  2. ถ้าไม่เลือกประเภทข่าวใหม่ ประเภทเก่าก็ยังคงอยู่ และถ้ามีการเลือกประเภทข่าวใหม่ก็จะใช้ประเภทข่าวอันใหม่แทน

ในส่วนของฟอร์มก็ยังใช้ฟอร์มเดิมนะครับ แต่จะมีการเพิ่มอะไรเข้าเข้าไปอีกหลายอย่าง (ดูในคลิป)

ไฟล์ฟอร์มคลิก

สคริปที่จะใช้ edit_articles_db.php

WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว ตอน 1/2

WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว ตอน 2/2
https://www.youtube.com/watch?v=k4nwrVfOqJc

และอย่าลืมกลับไปดู workshop ย้อนหลังด้วยนะครับ

 

 

 

 

(Visited 6,783 times, 38 visits today)