ใน workshop นี้จะแนะนำการทำโปรแกรมอัพโหลดไฟล์เข้าไปในเว็บไซต์ของเรา โดยเก็บชื่อไฟล์ไว้ในฐานข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เรากำหนด   และมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่เพื่อป้องกันชื่อไฟล์ซ้ำกัน

YouTube Preview Image

 

ใน workshop นี้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ img นะคร้บ 

มาสร้างตารางเก็บข้อมูลกันก่อนครับ อย่าลืมสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับ

สร้างฟอร์มอัพโหลดแบบง่ายๆ upload.php

ไฟล์สคริปอัพโหลดไฟล์ upload_db.php

 

แค่นี้เราก็ได้โปรแกรมอัพโหลดไฟล์เข้าไปในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วครับ

วีดีโอ workshop ครับ

YouTube Preview Image

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 2,487 times, 43 visits today)

Related posts:

เรียกข้อมูลจาก database มาแสดง, show data from database mysql, query
แจกระบบตะกร้าสินค้า php, Cart php + mysqli, ตะกร้าสินค้า php, ตัดสต๊อกสินค้...
WEB.3 การสร้างฐานข้อมูลและสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก Dreamweaver CS6
ระบบปณิธาณความดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
WEB.18 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu [นำข้อมูลจาก DB มาแสดงใน List/Menu]...
WEB.20 โปรแกรมแก้ไขไฟล์หรืออัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไป DW+ php + database
ระบบคลินิกรักษาสัตว์ออนไลน์
WEB.27 [ตอน 1-2] ระบบเพิ่มข่าว + เก็บข้อมูล user ที่เพิ่มข่าว + แสดงข่าวที่...
คำนวณเงินกู้-จำนวนงวด-กำหนดชำระแต่ละงวด php, php เพิ่มทีละ 1 เดือน, get dat...
DataTable + PHP + mysqli