โปรแกรมเพิ่มข้อมูล php ที่มีการใช้ dreamweaver ผสมกับ php sql แบบมีการเขียน code เป็นไฟล์ script เพื่อรับข้อมูลจากฟอร์มเข้าไปใน database

 

 

YouTube Preview Image

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,115 times, 1 visits today)