ใน workshop นี้จะแนะนำ plugin data table ที่จะช่วยให้การแสดงข้อมูลของเราแสดงเป็นระเบียบ ใน workshop นี้จะแสดงข้อมูลจาก database จากโปรแกรม dreamweaver จะทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลย และมี ลูกเล่นมากมาย เช่น

 

แสดงข้อมูลในตารางอย่างเป็นระเบียบ
มีระบบค้นหาข้อมูลแม่นมากๆ
มีระบบเรียงลำดับข้อมูล
มีการแบ่งหน้าให้อัตโนมัติ และแสดงข้อมูลหน้าถัดไป
มีการแสดงผลรวมของข้อมูลอย่างถูกต้อง
สามารถแสดงตารางแบบ Responsive ได้
และที่สำคัญเอามาใช้ฟรี จ้าาา

 

 

YouTube Preview Image

 

การเรียงลำดับ DESC   “aaSorting” :[[0,’desc’]]

การเลือกช่วงแสดงข้อมูล “lengthMenu” : [[20,50,100, -1], [20,50,100,”All’]]

 

 

(Visited 2,021 times, 10 visits today)