คอร์สออนไลน์ สอน php ทำระบบคลังข้อสอบ, ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์, ระบบหนังสือเวียน, ระบบตะกร้าสินค้า จ่ายครั้งเดียว เข้าเรียนได้ตลอดชีพ

จ่ายเหมาๆทีเดียวจบ 3,999 บาท เท่านั้น !!  (สอนทำ 5 ระบบ)

*ผ่อนได้ 3 งวด เช่น (1,999 + 1,000 + 1,000) *จ่ายงวดแรก 1,999 บาทให้ code&clip ระบบแคตตาล็อคไปก่อน(php+mysqli)

เรียนได้ตลอดชีพ *เรียนผ่านคลิป  ได้ code และคลิปฟรีทุกไฟล์ (ส่ง Link ให้ดาวน์โหลดในกลุ่มลับ)
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ * มีคลิปสอนพื้นฐานให้
ปรึกษาได้เรื่อยๆ
โปรไฟล์ผู้สอน : https://devbanban.com/?page_id=2675

 

ตัวอย่างคลิปสอน  http://bit.ly/2Hhg9hz

ขอบเขตระบบ
Admin : จัดการตำแหน่งงาน, จัดการสมาชิก, เรียกดูรายงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ : จัดการโปรไฟล์, จัดการทะเบียนครุภัณฑ์, จัดการยืม-คืน, เรียกดูรายงาน
จนท. : จัดการโปรไฟล์, ดูข้อมูลครุภัณฑ์, ดูประวัติการยืม-คืน
ผจก. : จัดการโปรไฟล์, ดูข้อมูลครุภัณฑ์, เรียกดูรายงาน

รายชื่อคลิป สอนทำระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ออนไลน์ (php, codeigniter3.1.11) 161 คลิป

Ep.00สอน CodeIgniter แนะนำคอร์ส ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์
Ep.00สอน CodeIgniter ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ (รายการทำคลิปสอน)
Ep.1 สเปคคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้พัฒนาระบบ (web)
Ep.2 โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบ (website)
Ep.3 แนะนำคลิปสอนปรับพื้นฐาน Codeigniter
Ep.4การดาวน์โหลดและติดตั้ง Codeigniter
Ep.5การตั้งค่า config & autoload Codeigniter
Ep.6ทบทวน การสร้าง Controllers & Views และการเรียกใช้งาน Codeigniter
Ep.7ทบทวน การปรับ route เพื่อเรียกใช้งาน Controller Codeigniter
Ep.8 Workshop form_validation ตอนที่ 1 สร้าง controller, view, และตั้งค่า form_validation
Ep.9 Workshop form_validation ตอนที่ 2 ใช้งาน form_error() , CodeIgniter
Ep.10 Workshop form validation ตอนที่ 3 การกำหนดสีตัวอักษรให้กับการแสดง error, CodeIgniter
Ep.11 Workshop form validation ตอนที่ 4 กำหนดคุณสมบัตเพิ่มเติมในการตรวจสอบ input CodeIgniter
Ep.12 Workshop form validation ตอนที่ 5 Re populating the form
Ep.13 Workshop form_validation ตอนที่ 6 การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมฝั่ง front-end
Ep.14 Workshop resize image ทบทวนการทำระบบอัพโหลดไฟล์ภาพ Codeigniter
Ep.15 CodeIgniter : workshop Resizing image
Ep.16 Multiple image Upload ตอนที่ 1 สร้างฐานข้อมูลและตาราง CodeIgniter
Ep.17 Multiple image Upload ตอนที่ 2 สร้าง Controller Model View Codeigniter
Ep.18 Multiple image Upload ตอนที่ 3 อธิบาย code และทดลองใช้ระบบ Codeigniter
Ep.19 Multiple image Upload ตอนที่ 4 ระบบลบข้อมูลโดยใช้ ajax Codeigniter
Ep.20 workshop sweet alert ตอน 1 แนะนำ สอนการติดตั้ง และเรียกใช้งาน
Ep.21 workshop sweet alert ตอน 2 การนำมาใช้ใน codeigniter
Ep.22 Workshop Sweet alert ตอน 3 การใช้งานใน tag PHP
Ep.23 การเอา Backend Template ระบบหนังสือเวียนออนไลน์มาใช้งาน ตอน 1 ทบทวนโครงสร้างโฟลเดอร์
Ep.24 การเอา Backend Template ระบบหนังสือเวียนออนไลน์มาใช้งาน ตอน 2 การ config ระบบใหม่
Ep.25 การเอา Backend Template ระบบหนังสือเวียนออนไลน์มาใช้งาน ตอน 3 การตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป
Ep.26 การออกแบบฐานข้อมูล ตอน 1 รายการตารางในระบบ
Ep.27 การออกแบบฐานข้อมูล ตอน 2 แนะนำรายการคอลัมภ์ในแต่ละตาราง
Ep.28 การออกแบบฐานข้อมูล ตอน 3 รายชื่อตารางและคอลัมภ์แต่ละตาราง (6ตาราง)
Ep.29 การออกแบบฐานข้อมูล ตอน 4 การคัดลอกฐานข้อมูลจากระบบหนังสือเวียนและลบตารางที่ไม่จำเป็นออกไป
Ep.30 การออกแบบฐานข้อมูล ตอน 5 การสร้างตาราง tbl_devices_status, tbl_devices_type
Ep.31 การออกแบบฐานข้อมูล ตอน 6 การสร้างตาราง tbl_devices, tbl_devices_service
Ep.32 การออกแบบฐานข้อมูล ตอน 7 การสร้าง Export & Import Database
Ep.33 การติดตั้ง Template และฐานข้อมูล
Ep.34 ระบบ login Admin, CodeIgniter
ep.35 manage template admin
Ep.36 ทบทวนการทำงานระบบจัดการตำแหน่งงาน CRUD tbl_position
Ep.37 การใช้ form_validation ร่วมกับระบบการทำระบบเพิ่มตำแหน่งงาน
ep.38 update position form-val
ep.39 adding position sweetalert-ok
ep.40 update position sweetalert
Ep.41 การใช้ sweet alert ร่วมกับการทำระบบลบข้อมูลตำแหน่งงาน
ep.42 จัดการฟอร์มเพิ่มข้อมูลสมาชิก
Ep.43 การใช้ form_validation ร่วมกับ form เพิ่มข้อมูลสมาชิก
Ep.44 ระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิก, form_validation, sweet alert
Ep.45 ทบทวนระบบ Resize image
ep.46 เอาระบบ Resize image มาติดตั้งในระบบยืม คืน
ep.47 addmem resize formvali sweetalert
ep.48 การเรียกภาพโปรไฟล์ อีเมล เบอร์โทร มาแสดงใน view member
ep.49 add input member edit form
ep.50 form update member form-vali
ep.51 update member, formvali, update sql,sweetalert
Ep.52 ระบบปรับปรุงข้อมูลบุคลากร , Form_validation, Sweet alert, Resize image
ep.53 ระบบแก้ไขภาพประจำตัว โดยแยกฟอร์มออกมาต่างหาก
ep.54 เรียกภาพโปรไฟล์มาแสดงในเมนู​ side-menu
ep.55 reset pwd form vali
ep.56 reset pwd formvali-sweetalert
ep.57 ทบทวนการทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ในส่วนของ จนท.พัสดุ
ep.58 จัดการโปรไฟล์+form_validation ในส่วน จนท.พัสดุ
Ep.59 จัดการโปรไฟล์+form_validation+sweet alert
ep.60 ระบบแก้ไขภาพประจำตัว+Resize
ep.61 -แสดงภาพโปรไฟล์ในเมนู (จนท.พัสดุ)
ep.62 Reset password form_validation, sweet alert sql update
ep.63 ทบทวนตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทครุภัณฑ์
ep.64 เทมเพลตหน้า list แสดงประเภทครุภัณฑ์
ep.65 การสร้าง type_model และเรียกข้อมูลมาแสดงในตารางจัดการประเภทครุภัณฑ์
ep.66 ระบบเพิ่มข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ form_validation, sql insert, sweet alert
ep.67 update device type, form_validation, sweet alert
ep.68 ระบบลบข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ sweet alert, sql delete
ep.69 ทบทวนตารางเก็บข้อมูลทะเบียนครภัณฑ์
ep.70 ออกแบบหน้าแสดงรายการครุภัณฑ์
ep.71 การสร้าง devices_model เพื่อ query ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
ep.72 การเรียกข้อมูลจาก devices_model มาแสดงในตาราง
ep.73 การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ ตอนที่ 1
ep.74 การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ ตอนที่ 2 การ Query ข้อมูลประเภทและสถานะมาใช้งานในฟอร์มเพิ่มครุภัณฑ์
ep.75 การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ ตอนที่ 3 การเปิดใช้งาน form_validation
ep.76 ระบบเพิ่มข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ form_validation, resize image, sql insert, sweet alert
ep.77 การสร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์, การสร้าง funtion ในการ query ข้อมูลมาแสดงในฟอร์มแก้ไขข้อมูล
ep.78 ระบบแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ form_validation, sql update, sweet alert
ep.79 ระบบลบข้อมูลครุภัณฑ์
Ep.80 ทบทวนตารางเก็บข้อมูลสถานะ
ep.81 ระบบแสดงข้อมูลสถานะ (List)
ep.82 ระบบเพิ่มข้อมูลสถานะ form_validation, sql insert, sweet alert
ep.83 ระบบแก้ไขข้อมูลสถานะ form_validation, sql update, sweet alert
ep.84 ระบบลบข้อมูลสถานะ sql delete, sweet alert
EP.85 UI ระบบบันทึกการยืมครุภัณฑ์แบบที่ 1 , Select-option
EP.85 UI ระบบบันทึกการยืมครุภัณฑ์แบบที่ 2 , select-option, radio button
EP.85 UI ระบบบันทึกการยืมครุภัณฑ์แบบที่ 3 , form search, radio button
EP.85 UI ระบบบันทึกการยืมครุภัณฑ์แบบที่ 4 , form search, checkbox
ep.86 การออกแบบหน้าแสดง List แสดงข้อมูลการยืม
ep.87 การสร้าง Services_model และ Query ข้อมูลการยืมครุภัณฑ์
ep.88 การนำข้อมูลการยืมครุภัณฑ์มาแสดงในตาราง
ep.89 การสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูล UI แบบที่ 1
ep.90 form_validation สำหรับ UI แบบที่ 1
ep.91 ระบบบันทึกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 1, form_validation,sql insert update, sweet alert
ep.92 ระบบบันทีกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 1 โดยส่งค่ามากว่า 1 ค่าไปกับ select-option
ep.93 การออกแบบฟอร์มบันทึกการยืม UI แบบที่ 2 ตอนที่ 1
ep.93 การออกแบบฟอร์มบันทึกการยืม UI แบบที่ 2 ตอนที่ 2
ep.94 form_validation สำหรับ UI แบบที่ 2
ep.95 ระบบบันทึกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 2 ,form, form_validation, sql insert & update, sweet alert
ep.96 การออกแบบฟอร์มบันทึกการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 3 ตอนที่ 1
ep.96 การออกแบบฟอร์มบันทึกการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 3 ตอนที่ 2 สร้างระบบค้นหาบุคลากร
ep.96 การออกแบบฟอร์มบันทึกการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 3 ตอนที่ 3 การจัดกับ error
ep.96 การออกแบบฟอร์มบันทึกการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 3 ตอนที่ 4 เรียกข้อมูลรายการครุภัณฑ์มาแสดง
ep.97 ระบบบันทึกการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 3, form_validation, sql insert and update, sweet alert
ep.98 การสร้างฟอร์ม UI แบบที่ 4 ตอนที่ 1 การสร้าง function และ form
ep.98 การสร้างฟอร์ม UI แบบที่ 4 ตอนที่ 2 การปรับแต่งฟอร์มเพิ่มเติม
ep.98 การสร้างฟอร์ม UI แบบที่ 4 ตอนที่ 3 form_validation
ep.99 ระบบบันทึกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 4 ตอนที่ 1 อธิบายการใช้ insert_batch, foreach & explode
ep.99 ระบบบันทึกข้อมูลการยืมครุภัณฑ์ UI แบบที่ 4 ตอนที่ 2 อธิบาย sql statment ในการ insert_batch & multiple update status
ep.100 sql update, sweet alert สำหรับระบบแก้ไขการยืม ตอนที่ 4
ep.100 form_validation สำหรับระบบแก้ไขการยืม ตอนที่ 3
ep.100 การ query ข้อมูลมาแสดงในฟอร์มแก้ไข ตอนที่ 1
ep.100 การ query และแสดงข้อมูลในฟอร์มแก้ไข ตอนที่ 2
ep.101 การสร้างฟอร์มสำหรับคืนครุภัณฑ์ – form_validation ตอนที่ 3
ep.101 การสร้างฟอร์มสำหรับคืนครุภัณฑ์ – query สถานะมาแสดงใน select-option ตอนที่ 2
ep.101 การสร้างฟอร์มสำหรับคืนครุภัณฑ์ – sql update, sweet alert ตอนที่ 4
ep.101 การสร้างฟอร์มสำหรับคืนครุภัณฑ์ ตอนที่ 1
Ep.102 การทำหน้า List แสดงรายการคืนครุภัณฑ์
Ep.103 List แสดงรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด
Ep.104 ระบบตรวจสอบการ Login ของบุคลากร
Ep.105 ระบบแก้ไข Profile ส่วนของ บุคลากร
Ep.106 การเรียกภาพประจำตัวมาแสดงในส่วน backend บุคลากร
Ep.107 ระบบแก้ไขรหัสผ่านส่วนของบุคลากร
Ep.108 แสดงประวัติการยืม-คืน ในส่วนของบุคลากร
Ep.109 การทำหน้าแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ในส่วนของบุคลากร
Ep.110 การ copy folder emp -> boss
Ep.111 ตรวจสอบการ Login หัวหน้างาน
Ep.112 ระบบแก้โปรไฟล์ หัวหน้างาน
Ep.113 ระบบแก้รหัสผ่านหัวหน้างาน
Ep.114 แสดงประวัติการยืม-คืน ของหัวหน้างาน
Ep.115 การทำหน้าแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ ส่วนของหัวหน้างาน
Ep.116 แสดงประวัติการยืม-คืน ส่วนของ Admin
Ep.117 หน้าแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ ในส่วนของ Admin
Ep.118 รายการ Report Module ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ Codeigniter
Ep.119 เทมเพลต Report
Ep.120 แสดงรายงานประวัติการยืม-คืน ภาพรวม
Ep.121 แสดงรายงานประวัติการยืม-คืน แยกตามบุคลากร ตอนที่ 1 query on phpmyadmin
Ep.121 แสดงรายงานประวัติการยืม-คืน แยกตามบุคลากร ตอนที่ 2 สร้าง Query และแสดงใน View
Ep.121 แสดงรายงานประวัติการยืม-คืน แยกตามบุคลากร ตอนที่ 3 สร้างหน้า List แสดงรายการยืม-คืน
Ep.122 รายงานการยืม-คืน แยกตามตำแหน่ง ตอนที่ 1 Query in phpmyadmin
Ep.122 รายงานการยืม-คืน แยกตามตำแหน่ง ตอนที่ 2 สร้าง Query และแสดงใน View
Ep.122 รายงานการยืม-คืน แยกตามตำแหน่ง ตอนที่ 3 สร้าง list แสดงข้อมูลการยืม
Ep.123 แสดงรายงานประวัติการยืม-คืน แยกตามประเภทครุภัณฑ์ ตอนที่ 3 สร้าง list แสดงข้อมูล
Ep.123 แสดงรายงานประวัติการยืม-คืน แยกตามประเภทครุภัณฑ์ ตอนที่ 1 Query Count in phpmyadmin
Ep.123 แสดงรายงานประวัติการยืม-คืน แยกตามประเภทครุภัณฑ์ ตอนที่ 2 สร้าง Query และแสดงใน View
Ep.124 ระบบเรียกดูรายงานตาม ว-ด-ป ตอนที่ 1 Query in phpmyadmin
Ep.124 ระบบเรียกดูรายงานตาม ว-ด-ป ตอนที่ 2 สร้างฟอร์มเลือกวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด
Ep.124 ระบบเรียกดูรายงานตาม ว-ด-ป ตอนที่ 3 การ Query ข้อมูลใน Report Model
Ep.124 ระบบเรียกดูรายงานตาม ว-ด-ป ตอนที่ 4 แสดงข้อมูล วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด บนตาราง
Ep.125 รายงานแยกตาม ว-ด-ป ตอนที่ 1 แนะนำตัวอย่างระบบและการ Query
Ep.125 รายงานแยกตาม ว-ด-ป ตอนที่ 2 การ Query แยก ว_ด_ป in phpmyadmin
Ep.125 รายงานแยกตาม ว-ด-ป ตอนที่ 3 การสร้างหน้ารายงานแยกตามวัน
Ep.125 รายงานแยกตาม ว-ด-ป ตอนที่ 4 การสร้างหน้ารายงานแยกตามเดือน
Ep.125 รายงานแยกตาม ว-ด-ป ตอนที่ 5 การสร้างหน้ารายงานแยกตามปี
Ep.126 รายงานในรูปแบบกราฟวงกลม ตอนที่ 1 แนะนำข้อมูลและตัวอย่างกราฟ
Ep.126 รายงานในรูปแบบกราฟวงกลม ตอนที่ 2 กราฟวงกลม แยกตามตำแหน่ง
Ep.126 รายงานในรูปแบบกราฟวงกลม ตอนที่ 3 กราฟวงกลม แยกตามประเภทครุภัณฑ์
Ep.127 สรุปคอร์ส Codeigniter สอนทำระบบยืม-คืนครุภัณฑ์ออนไลน์

หมายเหตุ : *การให้ code จากคลิปสอนระบบนี้ คือ ให้ code  ตย.บางส่วนและต้องดูคลิปและพิมพ์เพิ่มบางส่วน

 

สรุปคอร์ส

 

รายชื่อระบบอื่นๆที่สอนทำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจครับ  https://www.facebook.com/sornwebsites/

การชำระเงิน 3,999 บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี   เลขที่  878-0-17747-6

————————————————————————————

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 406-359094-1

————————————————————————————

ธนาคารกสิกร สาขาเออร์เบิร์น สแควร์ ประชาชื่น
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 048-1-17571-2

ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://www.facebook.com/sornwebsites/

 

(Visited 1,934 times, 13 visits today)