คอร์สออนไลน์ สอน php ทำระบบคลังข้อสอบ, ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์, ระบบหนังสือเวียน, ระบบตะกร้าสินค้า จ่ายครั้งเดียว เข้าเรียนได้ตลอดชีพ

จ่ายเหมาๆทีเดียวจบ 3,999 บาท เท่านั้น !!  (สอนทำ 5 ระบบ)

*ผ่อนได้ 3 งวด เช่น (1,999 + 1,000 + 1,000) *จ่ายงวดแรก 1,999 บาทให้ code&clip ระบบแคตตาล็อคไปก่อน(php+mysqli)

เรียนได้ตลอดชีพ *เรียนผ่านคลิป  ได้ code และคลิปฟรีทุกไฟล์ (ส่ง Link ให้ดาวน์โหลดในกลุ่มลับ)
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ * มีคลิปสอนพื้นฐานให้
ปรึกษาได้เรื่อยๆ
โปรไฟล์ผู้สอน : https://devbanban.com/?page_id=2675

 

ตัวอย่างคลิปสอน   https://goo.gl/iz16tK

เขตระบบ
Admin
-Login ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
-จัดการตำแหน่งงาน, จัดการสมาชิกในระบบ ได้แก่ admin, ผู้บริหาร, พนักงานสารบรรณ, พนักงาน, จัดการประเภทเอกสาร
-เรียกดูรายงาน
พนักงานสารบรรณ
-Login ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
-จัดการงานเอกสารบนระบบ (เพิ่ม/แก้ไข), จัดการสถานะเอกสาร
-เรียกดูรายงาน
พนักงาน
-Login ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
-อ่าน/เปิดดู เอกสารเวียนบนระบบ
ผู้บริหาร
-Login ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
-อ่าน/เปิดดู เอกสารเวียนบนระบบ
-เรียกดูรายงาน

รายชื่อคลิป สอนทำระบบหนังสือเวียนออนไลน์ (php, codeigniter 3.1.11)  116 คลิป

EP.0 Codeigniter : แนะนำคอร์ส CodeIgniter, PHP FRAMEWORK
EP.1 โปรแกรมที่จำเป็นในการพัฒนาเว็บด้วย CodeIgniter
EP.2 download & install CodeIgniter
EP.3 โครงสร้างของ CodeIgniter, CodeIgniter Structure
EP.4 CodeIgniter User Guide
EP.5 Config base_url การกำหนด url เริ่มต้น CodeIgniter
EP.6 HOW TO SET ENVIRONMENT CodeIgniter
EP.7 โปรแกรม Hello World CodeIgniter
EP.8 การใช้งาน HTML Helper br() CodeIgniter
EP.9 การใช้งาน HTML Helper heading() CodeIgniter
EP.10 การใช้งาน HTML Helper bns() CodeIgniter
EP.11 การใช้งาน HTML Helper ol() & ul() codeigniter
EP.12 การสร้าง Function ใน Controller และการเรียกใช้งาน CodeIgniter
EP.13 การสร้าง Controller ใหม่ และการเรียกใช้งาน CodeIgniter
EP.14 การเปิดใช้งาน URL HELPER และการ Link ไปยัง Controller อื่นๆ Codeigniter
EP.15 การแสดงภาพใน VIEW โดยใช้ base_url CodeIgniter
EP.16 การเรียก CSS มาใช้งาน โดยใช้ link_tag ใน Codeigniter
EP.17 การเรียก CSS มาใช้งาน แบบ CDN ใน CodeIgniter
EP.18 การเรียก JavaScript มาใช้งาน โดยใช้ base_url ใน CodeIgniter
EP.19 การเรียก JavaScript มาใช้งานแบบ CDN ใน Codeigniter
EP.20 การเปิดใช้งาน Form Helper ใน Codeigniter
EP.21 แสดงข้อมูลจาก Formใน Codeigniter
EP.22 การติดตั้ง Bootstrap 4 เพื่อใช้งานใน CodeIgniter
EP.23 การสร้างหน้าเว็บง่ายๆ ด้วย #Bootstrap 4 ใน Codeigniter
EP.24 การสร้างหน้าเว็บง่ายๆ Register Form Bootstrap 4, CodeIgniter
EP.25 การสร้างหน้าเว็บง่ายๆ Login Form Bootstrap 4, Codeigniter
EP.26 การสร้าง Template จาก Bootstrap4 Codeigniter
EP.27 Database Management in CodeIgniter
EP.28 จัดการ Database การเชื่อมต่อ database
EP.29 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลอย่างง่าย
EP.30 การทำระบบเพิ่มข้อมูล
EP.31 การคิวรี่ข้อมูล
EP.32 การแสดงข้อมูลบนตาราง
EP.33 การทำระบบแก้ไขข้อมูล
EP.34 การทำระบบลบข้อมูล
EP.35 การทำระบบอัพโหลดภาพ
EP.36 การทำระบบอัพโหลดภาพและเข้ารหัสชื่อไฟล์
EP.37 การใช้งาน redirect() in Codeigniter
EP.38 การ JOIN TABLE -Create tbl_position -add fk column tbl_member in Codeigniter
EP.39 การใช้ INNER JOIN in Codeigniter
EP.40 การใช้ LEFT JOIN in CodeIgniter
EP.41 การคิวรี่ข้อมูล SELECT By COLUMN in CodeIgniter
EP.42 การใช้ WHERE in CodeIgniter
EP.43 การใช้ WHERE by id in CodeIgniter
EP.44 การใช้ where_in in CodeIgniter
EP.45 SQL Comparison Operators in CodeIgniter
EP.46 การใช้ ORDER BY เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
EP.47 How to create htaccess for Remove index.php in Codeigniter (ตัด index)
EP.48 Pr system developed using Codeigniter, ระบบจัดการข่าวสารในองค์กร
EP.49 Back end Template Codeigniter
EP.50 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล, database edoc system, codeigniter
EP.51 การสร้างตารางใน XAMPP
EP.52 How to create database and import to xampp
EP.53 Config ระบบหนังสือเวียนออนไลน์ Codeigniter
EP.54 How make apps query tbl_position show on view in codeigniter
EP.55 How make app adding position to database in codeigniter
EP.56 How to make app update position to database in CodeIgniter
EP.57 How to make app delete position in CodeIgniter
EP.58 ระบบบริหารจัดการประเภทเอกสาร เพิ่ม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล Codeigniter
EP.59 การทำระบบแสดงข้อมูลสมาชิก Codeigniter
EP.60 ระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิก Codeigniter
EP.61 โปรแกรมแก้ไขข้อมูลสมาชิก Codeigniter
EP.62 โปรแกรมลบข้อมูลสมาชิก Codeigniter
EP.63 โปรแกรมบันทึกรหัสผ่านในรูปแบบ SHA1, CodeIgiter
EP.64 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลซ้ำ
EP.65 How to make app update password member in CodeIgniter
EP.66 How to use JavaScipt alert in CodeIgniter
EP.67 การสร้างเมนูเชื่อมโยงไปยัง Controller อื่นๆ ใน CodeIgniter
EP.68 การทำ Template พนง.สารบรรณ CodeIgniter
EP.69 โปรแกรมแสดงข้อมูลหนังสือเวียน list_doc CodeIgniter
EP.70 การออกแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลเอกสาร Codeigniter
EP.71 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลเอกสาร (script) Codeigniter
EP.72 ฟอร์มแก้ไขเอกสาร CodeIgniter
EP.73 โปรแกรมแก้ไขเอกสาร (Script) Codeigniter
EP.74 โปรแกรมแก้ไขเอกสาร+แก้ไขไฟล์ (script) Codeigniter
EP.75 ปรับแต่งโปรแกรมแสดงข้อมูลในส่วน พนง.สารบัญ Codeigniter
EP.76 ปรับแต่งโปรแกรมแสดงข้อมูลในส่วน พนง.สารบัญ , Codeigniter
EP.77 เทมเพลตสำหรับผู้บริหาร (ระบบหนังสือเวียน) Codeigniter
EP.78 หน้าแสดงข้อมูลเอกสารสำหรับผู้บริหาร Codeigniter
EP.79 ปรับแต่งเทมเพลตสำหรับผู้บริหาร(เพิ่มเติม) Codeigniter
EP.80 การทำหน้า Template สำหรับพนักงาน Codeigniter
EP.81 หน้าแสดงเอกสารสำหรับพนักงาน Codeigniter
EP.82 การทำฟอร์มสำหรับ Login, Codeigniter
EP.83 การทำระบบ Login แบบง่ายๆ Codeigniter
EP.84 ระบบ Login การสร้าง SESSION ใน CodeIgniter
EP.85 ระบบ Login การสร้างเงื่อนไขการตรวจสอบสิทธิ์แบบง่ายๆ Codeigniter
EP.86 การลบ SESSION (ระบบ Logout) Codeigniter
EP.87 ระบบ login จากฐานข้อมูล Codeigniter
EP.88 การสร้างตัวแปรในการแยกสิทธิ์การใช้งาน Codeigniter
EP.89 ระบบ login การสร้างเงื่อนไขเช็คสิทธิ์เพื่อเข้าไปใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้อง Codeigniter
EP.90 การตรวจสอบส่วนการทำงานต่างๆของระบบหลังจากมีการเปิดใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์ Codeigniter
EP.91 ระบบปรับปรุง Profile Boss Codeigniter
EP.92 โปรแกรมแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ พนง.สารบรรณ Codeigniter
EP.93 โปรแกรมแก้ไข Profile พนง. Codeigniter
EP.94 ระบบแก้ไขรหัสผ่านผู้บริหาร Codeigniter
EP.95 ระบบแก้ไขรหัสผ่านในส่วนของ พนง.สารบรรณ Codeigniter
EP.96 ระบบแก้ไขรหัสผ่านในส่วนของ พนง. Codeigniter
EP.97 รายการทำระบบเรียกดูรายงาน Codeigniter
EP.98 เทมเพลตหน้าระบบรายงาน Codeigniter
EP.99 ระบบรายงาน ภาพรวมเอกสารทั้งหมดที่มีในระบบ Codeigniter
EP.100 ระบบรายงาน แสดงรายงานแยกตามสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร Codeigniter
EP.101 ระบบรายงานแยกตามประเภทเอกสาร Codeigniter
EP.102 ระบบรายงาน แยกตามวัน Codeigniter
EP.103 ระบบรายงาน แยกตามเดือน Codeigniter
EP.104 ระบบรายงาน แยกตามปี Codeigniter
EP.105 ฟอร์มเรียกดูรายงานตามช่วงเวลา Codeigniter
EP.106 ระบบเรียกดูเอกสารตามช่วงของวันที่ (query & list) Codeigniter
EP.107 การแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ แยกตามเดือน Codeigniter
EP.108 การแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ แยกตามวัน Codeigniter
EP.109 การแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ แยกตามปี Codeigniter
EP.110 การแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ แยกตามสิทธิ์การเข้าถึง Codeigniter
EP.111 การแสดงรายงานในรูปแบบกราฟ แยกตามประเภทเอกสาร Codeigniter
EP.112 การแสดงรายงานในรูปแบบกราฟและตารางในหน้าเดียวกัน Codeigniter
EP.113 Export To Excel in Codeigniter
EP.114 การกำหนดสิทธิ์การเข้าดูหน้ารายงาน Codeigniter
EP.115 การทดสอบระบบแบบง่ายๆ Codeigniter
EP.116 สรุปคอร์ส Codeigniter ระบบหนังสือเวียนออนไลน์

หมายเหตุ : *การให้ code จากคลิปสอนระบบนี้ คือ ให้ code ตามคลิปสรุป ( code ตัวเต็มพร้อม run )

สรุปคอร์ส

 

รายชื่อระบบอื่นๆที่สอนทำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจครับ  https://www.facebook.com/sornwebsites/

การชำระเงิน 3,999 บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี   เลขที่  878-0-17747-6

————————————————————————————

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 406-359094-1

————————————————————————————

ธนาคารกสิกร สาขาเออร์เบิร์น สแควร์ ประชาชื่น
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 048-1-17571-2

ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://www.facebook.com/sornwebsites/

 

(Visited 1,442 times, 8 visits today)