คอร์สออนไลน์ สอน php ทำระบบคลังข้อสอบ, ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์, ระบบหนังสือเวียน, ระบบตะกร้าสินค้า จ่ายครั้งเดียว เข้าเรียนได้ตลอดชีพ

จ่ายเหมาๆทีเดียวจบ 3,999 บาท เท่านั้น !!  (สอนทำ 5 ระบบ)  

*ผ่อนได้ 3 งวด เช่น (1,999 + 1,000 + 1,000) *จ่ายงวดแรก 1,999 บาทให้ code&clip ระบบแคตตาล็อคไปก่อน(php+mysqli)

 เรียนได้ตลอดชีพ *เรียนผ่านคลิป  ได้ code และคลิปฟรีทุกไฟล์ (ส่ง Link ให้ดาวน์โหลดในกลุ่มลับ)
 ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ * มีคลิปสอนพื้นฐานให้
 ปรึกษาได้เรื่อยๆ
✅ โปรไฟล์ผู้สอน : https://devbanban.com/?page_id=2675

ตย.คลิปสอน คลิก

รายชื่อคลิปสอน

Ep.0 Intro PHP MySQLi Part2 Shoppin Cart
Ep.1 Sublime Text การติดตั้ง Packet Control เพิ่มเติม
Ep.2 Sublime Text การลบ Packet Control
Ep.3 Bootstrap V4 การดาวน์โหลดและติดตั้ง
Ep.4 Bootstrap V4 Grid System Mobile, Desktop
Ep.5 Bootstrap V4 Frontend UI with Cards
Ep.6 Bootstrap V4 Navbar (menu)
Ep.7 Bootstrap V4 Class form Ep.7 Bootstrap V4 Class form (สร้างฟอร์มให้ดูแพง)
Ep.8 Class btn (ทำให้ button and Link ดูสวยขึ้น ดูแพงขึ้น)
Ep.9 Bootstrap V4 การใช้ Class tables ตกแต่งตารางให้สวยงาม
Ep.10 Bootstrap V4 Frontend Template หน้าแสดงสินค้า (มี code ให้)
Ep.11 Frontend Template in PHP (ย้ายจาก html มาเป็น php)
Ep.12 แยกโค้ดเป็นส่วนๆ header, banner, body , footer และ include file
Ep.13 mysqli_real_escape_string() Function
Ep.14 สอน php Data type
Ep.15 สอน php การใช้งาน sessions
Ep.16 สอน php form แสดงข้อมูลใน input
Ep.17 สอน php แสดงข้อมูลใน input (readonly)
Ep.18 PHP & Form แสดงข้อมูลใน input (disabled)
Ep.19 สอน PHP & Form กำหนดตัวเลขขั้นต่ำใน input (min=1)
Ep.20 สอน PHP&Form กำหนดตัวเลขสูงสุดใน input (max <= n)
Ep.21 ทบทวนการทำงานระบบแคตตาล็อคออนไลน์ (PHP+MySQLi Part1)
Ep.22 แนะนำหัวข้อทำคลิป Mini Workshop Shopping Cart
Ep.23 Workshop Shopping Cart การสร้างฐานข้อมูล
Ep.24 Workshop Shopping Cart การสร้างไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล
Ep.25 Workshop Shopping Cart ทำหน้าแสดงสินค้า
Ep.26 Workshop Shopping Cart หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า
Ep.27 Workshop Shopping Cart การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
Ep.28 Workshop Shopping Cart การลบสินค้าในตะกร้าสินค้า
Ep.29 Workshop Shopping Cart การอัพเดทสินค้าในตะกร้าสินค้า
Ep.30 Workshop Shopping Cart การยกเลิกตะกร้าสินค้า
Ep.31 Workshop Shopping Cart การทำหน้า Confirm ตะกร้าสินค้า
Ep.32 Workshop Shopping Cart ระบบบันทึกการสั่งซื้อ ตอนที่ 1-4
Ep.32 Workshop Shopping Cart ระบบบันทึกการสั่งซื้อ ตอนที่ 2-4
Ep.32 Workshop Shopping Cart ระบบบันทึกการสั่งซื้อ ตอนที่ 3-4
Ep.32 Workshop Shopping Cart ระบบบันทึกการสั่งซื้อ ตอนที่ 4-4
Ep.33 การเอา code Part1 มาใส่ใน Part2
Ep.34 แสดงรายการสินค้าหน้า index.php (bootstrap3 -> bootstrap4)
Ep.35 ทบทวนระบบ Login ของสมาชิก
Ep.36 การตัดระบบจัดการสินค้าในส่วนของสมาชิกออก
Ep.37 สร้าง Link จากหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกมาหน้าหลักของระบบ
Ep.38 แสดงรายชื่อสมาชิกที่ Login ในหน้าแรกของระบบ
Ep.39 สร้าง Link Logout ในหน้าแรกของระบบ
Ep.40 สร้าง Link (ปุ่ม) สั่งซื้อ (index.php)
Ep.41 สร้างหน้าแสดงตะกร้าสินค้า (cart2.php)
Ep.42 ปรับหน้าแสดงตะกร้าสินค้าให้สวยงาม ตอนที่ 1-4
Ep.42 ปรับหน้าแสดงตะกร้าสินค้าให้สวยงาม ตอนที่ 2-4
Ep.42 ปรับหน้าแสดงตะกร้าสินค้าให้สวยงาม ตอนที่ 3-4
Ep.42 ปรับหน้าแสดงตะกร้าสินค้าให้สวยงาม ตอนที่ 4-4
Ep.43 การสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกเท่านั้นที่สามารถใช้งานหน้าตะกร้าสินค้าได้
Ep.44 สร้างหน้า confirm ตะกร้าสินค้า
Ep.45 ปรับแต่งหน้า confirm ตะกร้าสินค้าให้สวยงาม ตอนที่ 1-2
Ep.45 ปรับแต่งหน้า confirm ตะกร้าสินค้าให้สวยงาม ตอนที่ 2-2
Ep.46 แสดงที่อยู่สมาชิกในหน้า confirm ตะกร้าสินค้า ตอนที่ 1-3
Ep.46 แสดงที่อยู่สมาชิกในหน้า confirm ตะกร้าสินค้า ตอนที่ 2-3
Ep.46 แสดงที่อยู่สมาชิกในหน้า confirm ตะกร้าสินค้า ตอนที่ 3-3
Ep.47 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (import ตารางที่เกี่ยวข้อง) ตอนที่ 1-5
Ep.47 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (save as saveorder2.php) ตอนที่ 2-5
Ep.47 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากหน้า confirm2.php) ตอนที่ 3-5
Ep.47 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (เพิ่ม column m_id ในตาราง order_head) ตอนที่ 4-5
Ep.47 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (insert into order_head, order_detail) ตอนที่ 5-5
Ep.48 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (เพิ่มคอลัมภ์เก็บสถานะ)
Ep.49 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (เพิ่มคอลัมภ์เก็บชื่อสลิป+วันที่แจ้งชำระ)
Ep.50 ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ (เพิ่มคอลัมภ์เก็บ EMS+วันที่แจ้ง)
Ep.51 การสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกเท่านั้นที่สามารถใช้งานหน้า confirm2, saveorder2
Ep.52 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ตอนที่ 1-7 (ตัวอย่างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ)
Ep.52 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ตอนที่ 2-7 (สร้างหน้า template)
Ep.52 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ตอนที่ 3-7 (เอา code table หน้า confirm2 มาใช้งาน)
Ep.52 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ตอนที่ 4-7 (query and join table 1-2)
Ep.52 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ตอนที่ 5-7 (query and join table 2-2)
Ep.52 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ตอนที่ 6-7 (สร้างเงื่อนไขการแสดงสถานะ)
Ep.52 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ตอนที่ 7-7 (ส่ง parameter จากหน้า saveorder2 และ query เพิ่มเติม)
Ep.53 การสร้างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ ตอนที่ 1-6 (ตัวอย่างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ)
Ep.53 การสร้างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ ตอนที่ 2-6 (การสร้าง template)
Ep.53 การสร้างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ ตอนที่ 3-6 (การ query ข้อมูลและเรียกมาแสดง)
Ep.53 การสร้างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ ตอนที่ 4-6 (สร้างเงื่อนไขแสดงสถานะการสั่งซื้อ)
Ep.53 การสร้างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ ตอนที่ 5-6 (สร้างเงื่อนไขแสดงสถานะการสั่งซื้อและกำหนดสีให้กับแต่ละสถานะ)
Ep.53 การสร้างหน้าแสดงประวัติการสั่งซื้อ ตอนที่ 6-6 (สร้างเงื่อนไขแสดงลิงค์)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 1-8 (สร้างลิ้งค์ส่ง paremeter จากหน้า order_list)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 2-8 (สร้าง template หน้าแจ้งชำระเงิน)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 3-8 (สร้างตารางเก็บข้อมูลธนาคาร)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 4-8 (การ Query ข้อมูลธนาคาร)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 5-8 (แสดง radio button สำหรับเลือกธนาคารที่โอนเงิน)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 6-8 (สร้างฟอร์มอัพโหลดสลิป)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 7-8 (ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์ม)
Ep.54 การสร้างหน้าแจ้งชำระเงิน ตอนที่ 8-8 (SQL แจ้งชำระเงิน)
Ep.55 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการชำระเงิน ตอนที่ 1-6 (หน้าตัวอย่าง)
Ep.55 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการชำระเงิน ตอนที่ 2-6 (ส่ง parameter จาก payment_db)
Ep.55 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการชำระเงิน ตอนที่ 3-6 (สร้างหน้าเทมเพลต)
Ep.55 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการชำระเงิน ตอนที่ 4-6 (แสดงภาพสลิป)
Ep.55 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการชำระเงิน ตอนที่ 5-6 (แสดงข้อมูลธนาคารที่ชำระเงินเข้ามา inner join tbl_bank)
Ep.55 การสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการชำระเงิน ตอนที่ 6-6 (เพิ่ม Link จากหน้าประวัติสั่งซื้อ)
Ep.56 ตรวจสอบการสั่งซื้อ (saveorder2) เนื่องจากมีการเพิ่ม column เข้าไปในตาราง order_head
Ep.57 ตัวอย่างระบบหลังบ้านของ admin,เจ้าของร้าน
Ep.58 จัดการ Backend Admin, เจ้าของร้าน
Ep.59 แสดงรายการรอชำระเงิน ตอนที่ 1-3 (หน้า list แสดงข้อมูล)
Ep.59 แสดงรายการรอชำระเงิน ตอนที่ 2-3 (ข้อมูลสมาชิกที่ต้องการจัดส่งสินค้า)
Ep.59 แสดงรายการรอชำระเงิน ตอนที่ 3-3 (แสดงรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละออเดอร์)
Ep.60 แสดงรายการชำระเงินแล้ว ตอนที่ 1-4 (ทำลิงค์ส่ง parameter สำหรับสร้างเงื่อนไขการแสดงข้อมูล)
Ep.60 แสดงรายการชำระเงินแล้ว ตอนที่ 2-4 (ทำหน้า list แสดงข้อมูล)
Ep.60 แสดงรายการชำระเงินแล้ว ตอนที่ 3-4 (แสดงภาพสลิปในหน้า list)
Ep.60 แสดงรายการชำระเงินแล้ว ตอนที่ 4-4 (แสดงรายละเอียดการชำระเงิน)
Ep.61 ระบบแจ้งเลข EMS ตอนที่ 1-3 (ทบทวนตารางและคอลัมภ์ที่เกี่ยวข้อง)
Ep.61 ระบบแจ้งเลข EMS ตอนที่ 2-3 (การสร้างฟอร์มแจ้งเลข ems)
Ep.61 ระบบแจ้งเลข EMS ตอนที่ 3-3 (sql update บันทึกการแจ้งเลข ems)
Ep.62 แสดงรายการแจ้งเลข EMS แล้ว ตอนที่ 1-2 (แสดงหน้า list)
Ep.62 แสดงรายการแจ้งเลข EMS แล้ว ตอนที่ 2-2 (หน้าแสดงรายละเอียดเลข EMS)
Ep.63 แสดงรายการยกเลิกรายการสั่งซื้อ
Ep.64 ระบบยกเลิกรายการสั่งซื้อ ตอนที่ 1-3 (ระบบคำนวณวันที่)
Ep.64 ระบบยกเลิกรายการสั่งซื้อ ตอนที่ 2-3 (สร้างฟอร์มยกเลิก order)
Ep.64 ระบบยกเลิกรายการสั่งซื้อ ตอนที่ 3-3 (sql update o_status)
Ep.65 แสดงจำนวนรายการบนเมนูต่างๆ (count by status and display in class badge)
Ep.66 ส่วนของสมาชิก แสดงเลข EMS และจัดการลิงค์เพิ่มเติม
Ep.67. แนะนำหัวข้อการทำระบบรายงาน
Ep.68 ระบบรายงาน-สอนดาวน์โหลดติดตั้งระบบบันทึกรายได้
Ep.69 ระบบรายงาน-ทำเทมเพลตหน้าระบบรายงาน
Ep.70 รายงานแยกตามวัน ตอนที่ 1-2 (Query ข้อมูล)
Ep.70 รายงานแยกตามวัน ตอนที่ 2-2 (แสดงข้อมูลในกราฟและตาราง)
Ep.71 รายงานแยกตามเดือน
Ep.72 รายงานแยกตามปี
Ep.73 ระบบรายงานเรียกดูตามวันที่ ตอนที่ 1-4 (SQL BETWEEN)
Ep.73 ระบบรายงานเรียกดูตามวันที่ ตอนที่ 2-4 (สร้างฟอร์มเลือกวันที่เริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุด)
Ep.73 ระบบรายงานเรียกดูตามวันที่ ตอนที่ 3-4 (รับข้อมูลจากฟอร์มไป Query)
Ep.73 ระบบรายงานเรียกดูตามวันที่ ตอนที่ 4-4 (แสดงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในหน้ารายงาน)
Ep.74 Chart Type -bar & line (ปรับกราฟ จากกราฟแท่งเป็นกราฟเส้น
Ep.75 สอน Upload to Server ตอนที่ 1-2 (upload ไฟล์เว็บ, Import database, Config connection database)
Ep.75 สอน Upload to Server ตอนที่ 2-2 (ทดสอบใช้งานระบบบน Server จริง)
Ep.76 Bonus พิเศษ ตัดสต๊อก แนะนำหัวข้อทำคลิปเพิ่มเติม เด็ดมาก !!!
Ep.77 ระบบตัดสต๊อก_ เพิ่มคอลัมภ์เก็บจำนวนสินค้า
Ep.78 ระบบตัดสต๊อก_ซ่อนปุ่ม add to cart ถ้าสินค้าหมด
Ep.79 ระบบตัดสต๊อก_ปรับหน้า cart2.php ตอนที่ 1-2 (แสดงสินค้าคงเหลือ)
Ep.79 ระบบตัดสต๊อก_ปรับหน้า cart2.php ตอนที่ 2-2 (ป้องกันซื้อสินค้าเกินสต๊อก)
Ep.80 ระบบตัดสต๊อก_ปรับ Code บันทึกการสั่งซื้อ ตอนที่ 1-2 (แนะนำ Code ตัวอย่างในการตัดสต๊อก)
Ep.80 ระบบตัดสต๊อก_ปรับ Code บันทึกการสั่งซื้อ ตอนที่ 2-2 (ระบบตัดสต๊อก)
Ep.81 สรุปคอร์ส
++  Bonus พิเศษ ทำเพิ่มเรื่อยๆ
Ep.82 สอนดาวน์โหลด ติดตั้ง แก้ code ระบบขายอาหารหน้าร้าน
Ep.83 Bootstrap4 carousel slide php mysqli database (ทำสไลด์โปรโมชั่นหน้าเว็บ)
Ep.84 สอนติดตั้ง แก้ code ไล่ code ระบบแจ้งซ่อมฯ
Ep.85 php mysqli workshop multiple insert update with array and foreach
Ep.86 แจกตัวอย่าง code mPDF php database

 

*หมายเหตุ : ระบบนี้ให้ Code ถึง Ep.32 เท่านั้น !! ที่เหลือให้ดูคลิปและทำตาม เพราะคลิปสอนละเอียดมากๆ บอกทุกจุด ทำตามคลิปได้เลยครับ  **และมีส่งการบ้าน ถ้าส่งการบ้านครบตามเงื่อนไขจะแจกระบบนี้ครับ  คลิก

การบ้าน

 

+ ได้ code  ตามคลิปสรุป (Ep.81) เมื่อส่งการบ้านตามเงื่อนไข

สรุปคอร์ส

ได้ระบบเมื่อส่งการบ้าน

ได้ระบบเมื่อส่งการบ้าน

 

 

 

รายชื่อระบบอื่นๆที่สอนทำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจครับ  https://www.facebook.com/sornwebsites/

การชำระเงิน 3,999 บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี   เลขที่  878-0-17747-6

————————————————————————————

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 406-359094-1

————————————————————————————

ธนาคารกสิกร สาขาเออร์เบิร์น สแควร์ ประชาชื่น
ชื่อบัญชี นายพิศิษฐ์  บวรเลิศสุธี เลขที่ 048-1-17571-2

ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://www.facebook.com/sornwebsites/

 

(Visited 3,889 times, 38 visits today)