ว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏธนบุรีเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นจาก WordPress โดยใช้ Theme Graduate by Theme Palace  ซึ่งเป็น Free Theme  รองรับการใช้งานบนมือถือ มีการปรับแต่ง CSS เพิ่มเติม และ Config  Theme เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับงานมากขึ้น ทดลองเข้าใช้งานได้ที่  https://manage.dru.ac.th/bcom/ 

 

 

สนใจเรียนทำเว็บ  คลิก…

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 466 times, 7 visits today)