ระบบฐานข้อมูลตำแหน่งงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พัฒนาด้วยภาษา
HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap

 

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบจัดการข้อมูลบริษัท
  • ระบบจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน
  • ระบบประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
  • ฯลฯ

 

Link :  https://manage.dru.ac.th/fmsjob/

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 604 times, 4 visits today)