งานวิจัย 2560 : การพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรี  ได้งบสนับสนุนจาก ม.ราชภัฏธนบุรี 
พัฒนาด้วยภาษา
HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap

เขตขอบระบบ

GUI ของระบบบางส่วน

 

สนใจจ้างพัฒนาระบบ ติดต่อ 094-8616709  (พิศิษฐ์)

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 253 times, 7 visits today)