สวัสดีครับ ขอแนะนำระบบข้อสอบออนไลน์ PHP PDO Online Testing System v1.0
ขอบเขตระบบ

*ผู้ดูแลระบบ
-ล็อคอิน
-จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ (เพิ่ม ลบ แก้ไข แก้รหัสผ่าน)
-จัดการข้อมูลวิชา/ตัวเลือก/เฉลย (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
-ดูผลสอบรายบุคคล
-ดูรายงาน (Dashboard) รูปแบบกราฟเส้นแสดงจำนวนการเข้าสอบแต่ละวัน

*ผู้ใช้ทั่วไป
-ดูรายวิชาที่เปิดสอบ
-เข้าสอบและดูรายงานผลการสอบ

*ระบบพัฒนาจากอะไร
-ภาษา PHP PDO ฐานข้อมูลใช้ MySQL
-รองรับการทำงาน PHP7 – PHP8
-Frontend หน้าบ้านใช้ Bootstrap4, หลังบ้านใช้ AdminLTE v3
-ระบบสามารถนำไปต่อยอดได้ ใช้จริงได้ แก้ได้ เขียนเพิ่มได้

demo : https://devbanban.com/app/e-test/

ค่าตัว 7000 บาท ได้ Code & Database ทั้งหมด
สนใจ inbox มาที่ https://www.facebook.com/sornwebsites

 

การทำงาน

demo : https://devbanban.com/app/e-test/

ค่าตัว 7000 บาท ได้ Code & Database ทั้งหมด
สนใจ inbox มาที่ https://www.facebook.com/sornwebsites