Archives for JAVASCRIPT

Event

ตัวอย่าง ฟอร์มชำระเงิน javascript + select/option Show input field only if a specific option is selected

ตัวอย่างฟอร์มชำระเงิน ถ้าเลือกรูปแบบการชำระเงินเป็นโอนเงิน จะแสดงลิสธนาคารให้เลือก (more…)
more...
Free Template

รวมทิป js, jquery เอาไว้กำหนดคุณสมบัติของหน้าฟอร์ม หน้าเว็บ

รวมทิป js, jquery เอาไว้กำหนดคุณสมบัติของหน้าฟอร์ม หน้าเว็บ (more…)
more...
Free Template

Free Template 20 :ตัวอย่างฟอร์มอัพโหลดภาพและแสดงภาพก่อนบันทึกเข้าฐานข้อมูล

ตัวอย่างฟอร์มอัพโหลดภาพและแสดงภาพก่อนบันทึกเข้าฐานข้อมูล  (more…)
more...
Bootstrap

แจกสคริป Bootstrap modal pop-up แบบกำหนดเวลาแสดงหลังจากโหลดหน้าเว็บแล้ว

แจกสคริป Bootstrap  modal pop-up  ที่สามารถกำหนดเวลาให้ pop-up ขึ้นมาหลังจากโหลดหน้าเว็บแล้ว จะกำหนดเพิ่มอีกกี่วินาทีก็ได้ครับ ปรับแต่งได้เต็มที่  คำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ใน code นะครับ  และอย่าลืมนำไปพัฒนาต่อนะครับ    (more…)
more...
JAVASCRIPT

javascript เพิ่มขนาดตัวอักษร

ใน workshop นี้จะแนำนำ javascript  ที่เอาไว้เพิ่มขนาดของตัวหนังสือบนเว็บไซต์ของเรา  ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ  ถ้าบางเว็บไซต์กำหนดขนาดของตัวอักษรเริ่มต้นเป็นตัวเล็ก แต่สำหรับผู้ใช้บางคนอ่านไม่สะดวก ก็ควรจะมีลูกเล่นในการเพิ่มขนาดของตัวอักษรบนหน้าเว็บนั้นด้วย    ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่าน (more…)
more...
JAVASCRIPT

Ajax Change dropdown list ร่วมกับ PHP + Mysqli [เลือกภาคและแสดงจังหวัด]

ใน workshop นี้จะเอาตัวอย่างการใช้  Ajax drop down list  ร่วมกับ PHP & Database  มาใช้สร้างโปรแกรมกันนะครับ อย่างเช่น พอเราเลือกภาคและจะแสดงจังหวัดของภาคที่เลือกเท่านั้น.... (more…)
more...