ตัวอย่างฟอร์มชำระเงิน ถ้าเลือกรูปแบบการชำระเงินเป็นโอนเงิน จะแสดงลิสธนาคารให้เลือก
          รูปแบบการทำงานจะใช้ javascript เข้ามาช่วยในการเช็ค event ในตัวอย่างจะใช้  onchange ใน select/option เพื่อตรวจสอบว่า ถ้ามีการเลือกรูปแบบการชำระเงินแบบ “เงินสด” จะแสดงแค่ 2 input คือ เลือกวิธีชำระเงินและจำนวนเงิน และถ้าเลือกวิธีชำระเงินแบบ “โอนเงิน”  จะแสดง 3 input ก็คือ วิธีชำระงิน เลือกธนาคารที่โอนเงิน และจำนวนเงิน ดังภาพตัวอย่างครับ

ภาพการทำงาน

การชำระเงินแบบเงินสด


 

การชำระเงินแบบโอนเงินจะแสดงรายการธนาคารให้เลือก


 

Full Code

เอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ

 

(Visited 1,716 times, 43 visits today)