javaใน workshop นี้จะแนำนำ javascript  ที่เอาไว้เพิ่มขนาดของตัวหนังสือบนเว็บไซต์ของเรา  ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ  ถ้าบางเว็บไซต์กำหนดขนาดของตัวอักษรเริ่มต้นเป็นตัวเล็ก แต่สำหรับผู้ใช้บางคนอ่านไม่สะดวก ก็ควรจะมีลูกเล่นในการเพิ่มขนาดของตัวอักษรบนหน้าเว็บนั้นด้วย    ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่าน

 

 

 

 

ตัวอย่าง workshop คลิกเพื่อทดสอบได้เลยครับ  testincrease_java

ผลการทำงาน เมื่อเราคลิกที่คำว่า “คลิกเพิ่มขนาดตัวอักษร”  ขนาดตัวอักษรก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าลืมเอาไปประยุกต์ใช้นะครับ  ^_^

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,023 times, 50 visits today)