ใน workshop จะประกอบไปด้วยฟอร์มเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียกข้อมูลมาแสดงได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาการเขียนโปรแกรม php OOP

 

 

ฐานข้อมูล

 

 

เชื่อมต่อ database

คลาส product

คลาส Category

 

หน้าแรก

ฟอร์มเพิ่มข้อมูล

 

ฟอร์มแก้ไขข้อมูล

 

ไฟล์ลบข้อมูล

ตัวอย่างหน้าโปรแกรม

cats

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 2,392 times, 9 visits today)