ใน workshop นี้จะแนะนำ code ไว้สำหรับเช็คการบันทึกข้อมูลซ้ำ  สามารถนำไปพัฒนาระบบลงทะเบียนได้ต่อนะครับ เหตุการณ์อย่างเช่น กรณีมีการลงทะเบียนไปแล้วแต่อาจจำไม่ได้ว่าลงทะเบียนไปหรือยัง หากมีการมาสแกนบาร์โค๊ดหรือลงทะเบียนอีกครั้ง ระบบก็จะแจ้งเตือน อย่างเช่น “รายชื่อลงทะเบียนไปแล้วครับ!!!” หรือ “ข้อมูลซ้ำ!!!” เป็นต้น

ใน  workshop นี้จะไม่มีหน้าฟอร์มนะครับ ซึ่งน่าจะพัฒนาเองได้ ซึ่งสามารถดูได้จาก workshop ก่อนหน้านี้และนำมาประยุกต์ใช้นะครับ  แล้ว  action มาที่ไฟล์นี้

ตัวอย่าง code   save.php

 

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 13,674 times, 55 visits today)