ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พัฒนาด้วยภาษา
HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบจัดการประเภทภูมิปัญญา
  • ระบบจัดการภูมิปัญญา
  • ระบบจัดการสื่อมีเดีย
  • ฯลฯ

 

Link : https://manage.dru.ac.th/bangpree/

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 383 times, 5 visits today)