WE.22 โปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้า DW+ php + database  

เป็น workshop ที่ต่อจาก WEB21 นะครับ ใน workshop นี้จะแนะนำวิธีการแสดงข้อมูลสินค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรา ก็เป็นวิธีง่ายๆ เช่นเดิมตามสไตล์ devbanban.com

 

อย่าลืม sub scribe,  like,  shared ด้วยนะครับ  ^_^

 

 

 

 

(Visited 3,066 times, 9 visits today)