Archives for Database

Database

SQL:เปลี่ยน password เป็น MD5 ในครั้งเดียว

workshop เปลี่ยน password ที่ใช้เก็บแบบง่ายๆ เป็นการเข้ารหัสแบบ MD5 ทำครั้งเดียวแต่เปลี่ยนได้ทั้งตารางเลยนะครับ ใช้ภาษา SQL แบบสั้นๆ แต่ได้ผลจริง มีข้อมูล 100 ข้อมูลก็เปลี่ยนได้ในครั้งเดียว  (more…)
more...
Database

ติดตั้ง AppServe, จำลองเครื่อง PC เป็นเซิฟเวอร์

แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม AppSever เพื่อจำลองคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็น Server แบบบ้านๆนะครับ
more...