ติดตามได้ที่ devbanban.com  

และ Youtube Channel : https://www.youtube.com/c/PisitBowornlertsutee

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

 

 

No Level Couse Detail รายละเอียดบทเรียน
1 Basic Managing site การตั้งค่าไซต์ร่วมกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
2 Create Database การสร้างฐานข้อมูล
3 Connect Database การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ากับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
4 Form Insert data 1 การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลและเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล แบบที่1
5 Form Insert data 2 การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลและเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล แบบที่2
6 Show data การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง
7 Show total show pagine page การแสดงผลรวมข้อมูลและเพิ่มปุ่ม Next
8 Form edit data 1 การสร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูล แบบที่1
9 Form edit data 2 การสร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูล แบบที่2
10 Form delete data 1 การสร้างฟอร์มลบข้อมูล แบบที่1
11 Form delete data 2 การสร้างฟอร์มลบข้อมูล แบบที่2
12 Form Search Data การสร้างระบบค้นหาข้อมูลอย่างง่าย
13 Login ระบบล็อคอิน
14 Logout ระบบล็อคเอ้า
15 Middle Login with Accesslevel ระบบล็อคอินและการกำหนดสิทธิ์
16 Authen Page การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้หน้าเว็บ
17 Profile page การออกแบบหน้าโปรไฟล์ของสมาชิก
18 Form Register Check Level Admin/member การสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกแบบมีการกำหนดให้เป็นสมาชิกหรือผู้ดูแลระบบแบบอัตโนมัติ
19 Form Insert with Select data form DB การสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลแบบมีการเลือกข้อมูลจากตารางอื่นเข้ามาด้วย
20 Show data (Filter) การแสดงข้อมูลแบบมีการกรองข้อมูล
21 Form Upload File การสร้างฟอร์มอัพโหลดไฟล์เข้าไปในฐานข้อมูล เช่นไฟล์รูปภาพ
22 Show Image Thumnail & Download file หน้าแสดงภาพจากฐานข้อมูลและหน้าแสดงไฟล์และให้ดาวน์โหลด
23 Form Add News by Session ตัวอย่างฟอร์มเพิ่มข่าวโดยเก็บรหัสผู้เพิ่มข้อมูลเข้าไปด้วย
24 Show detail News by parameter แสดงรายละเอียดข่าวโดยคลิกจากหัวข้อข่าว
25 Counting click news detail ระบบนับจำนวนผู้เข้าอ่านข่าว
26 Counter Website ระบบนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
27 Using Bootstrap on web การประยุกต์ใช้ Bootstrap Front-End Framework เข้ามาตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม
28 Responsive Web การจัดทำเว็บ Responsive เบื้องต้น

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 3,906 times, 23 visits today)