ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี

พัฒนาด้วยภาษา php, sql, html, css, javascript, jquery, ajax, database

ฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบจัดการประเภทสินค้า
  • ระบบจัดการสินค้า
  • ระบบจัดการแกลเลอรี่สินค้า
  • ระบบค้นหา

 

บริการต่างๆ ของ devbanban.com   Click…….

คอร์สเรียน  Click…… 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 767 times, 5 visits today)

Related posts:

Array ตัดค่าซ้ำออก, Array_unique PHP
การใช้งาน data table อย่างง่ายๆ ตอนที่ 1
WEB.11 โปรแกรมค้นหาข้อมูลจาก database ตอนที่ 2 DW+php+boostrap [devbanban.c...
Bootstrap.15 การใช้ Class Thumbnails Bootstrap ทำแคตตาล็อคสินค้า
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 1 add to cart
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 2 Cancel Cart
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning
สร้างโฟลเดอร์และไฟล์อัตโนมัติ php, mkdir fwrite php
เว็บไซต์ : สาขาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2017
Free Template 21 :การใช้ CKEditor 4.7.3 แบบ FULL