ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พัฒนาด้วยภาษา php, sql, html, css, javascript, jquery, ajax, database

http://dit.dru.ac.th/home/004/page/training.php

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบเพิ่มข้อมูลฝึกงาน
  • ระบบจัดการสถานะ
  • ระบบออกเอกสาร
  • ระบบอัพโหลดเอกสาร
  • ระบบรายงาน

 

 

บริการต่างๆ ของ devbanban.com   Click…….

คอร์สเรียน  Click…… 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,087 times, 6 visits today)