เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี

พัฒนาด้วยภาษา php, MySql, html, css, javascript, jquery, ajax, database, Bootstrap

http://dit.dru.ac.th/home/001/

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบโปรไฟล์สมาชิก
  • ระบบจัดการข่าว
  • ระบบจัดการภาพกิจกรรม
  • ระบบจัดการสไลด์
  • ระบบจัดการเอกสารดาวน์โหลด

 

บริการต่างๆ ของ devbanban.com   Click…….

คอร์สเรียน  Click…… 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 329 times, 7 visits today)

Related posts:

เช็คความแข็งแรงของ password PHP
ป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำ PHP
ตัวอย่าง if, elseif, else แบบง่ายๆ ใช้ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า PHP
WEB.10 โปรแกรมค้นหาข้อมูลจาก database ตอนที่ 1 Dreamweaver+php [devbanban.c...
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี Version: 2016
WE.15 โปรแกรมลบข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php + ตัดสต๊อก, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 4 Save or...
ฟรีระบบเที่ยววัด php, mysql, bootstrap, jquery, javascript, devbanban, ฟรีโ...
Free Template 18 : ตย. ฟอร์มเช็คคำแล้วเปลี่ยนสีตามที่ต้องการ Change color o...
รายงานแบบกราฟ php+mysqli+database+Chart.js