ใน workshop นี้จะสอนใช้ bootstrap class modal, ทำ popup หน้าเว็บ เพื่อประหยัดหน้าเว็บโดยไม่ต้องกระโดดไปหน้าใหม่   หน้า login จะ popup ออกมาให้เราสามารถ login ได้เลย    ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบเช่น popup ฟอร์มเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ฟอร์มส่งเมล์ ฯลฯ 

YouTube Preview Image

 

code

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 7,988 times, 31 visits today)