ใน workshop นี้จะแนะนำวิธีการใช้  if elseif  else แบบง่ายๆ  ใช้ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า PHP  เพื่อเป็นแนวทางให้นักพัฒนามือใหม่ได้รู้กระบวนการใช้ if ในงานจริงๆนะครับ และอย่าลืมเอาไปต่อยอดนะครับ…

 

การทำงานของโปรแกรมก็ไม่มีอะไรยากครับ  เราแค่เขียน if elesif else เพื่อเทียบสถานะที่เปลียนไปในการขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและแสดงข้อความที่ต้องการออกมา    มาดูตัวอย่าง code กันครับ

**ลองเปลี่ยนสถานะในบรรทัดที่ 4 ดูนะครับ เปลี่ยนได้จาก 1-4 นะครับ

 

ลอง copy code ไป run และเปลียนสถานะดูนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมนำไปต่อยอดนะครับ

 

(Visited 9,073 times, 27 visits today)