php_devbanbanใน workshop นี้จะแนะนำวิธีการสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลแค่เพียง 1 ฟอร์ม แต่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปยัง 2 ตารางพร้อมกันๆ  ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบที่ต้องการใช้งานตาม workshop ดังกล่าว   ง่ายๆ สไตล์ devbanban.com เช่นเดิมครับ…

การทำงานของโปรแกรมในตารางแรกจะให้เพิ่มข้อมูลชื่อ-สกุล, เบอร์โทร  และตารางที่สองจะให้เพิ่มเฉพาะข้อมูลบริษัท

 

เริ่มจากการสร้าง database ง่ายๆ เพื่อทดลองทำ workshop กันครับ

ไฟล์เชื่อมต่อกับ database

ฟอร์มเพิ่มข้อมูลแบบง่ายๆ

ไฟล์นำข้อมูลเข้าไปใน database

 

หน้าฟอร์มจาก code ด้านบนนะครับ

1

 

 

ผลการทำงานเมื่อคลิกที่ “SAVE”

การทำงานของโปรแกรมในตารางแรกจะให้เพิ่มข้อมูลชื่อ-สกุล, เบอร์โทร  และตารางที่สองจะให้เพิ่มเฉพาะข้อมูลบริษัท

 

ตารางที่ 1

3

 

 

ตารางที่2

2

 

 

เรียบร้อยครับ ^_^

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 22,374 times, 330 visits today)