ตัวอย่างโปรแกรมการแสดงวันที่ภาษาไทย โดยสร้าง function ขึ้นมาใช้งาน ใช้หลักการง่ายๆ   ลองนำ code ไป run ดูได้เลยครับ  …

การแสดงผลจะแสดงวันที่ปัจจุบันของ Server ที่ใช้งาน ตัวอย่าง   :   วันศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 5,450 times, 55 visits today)