ใน workshop นี้จะแนะนำการเขียน json กับ php เพื่อเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงนะครับ   ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคน  มาเริ่มกันเลยครับ

 

 

ทดลองสร้าง database ดังนี้ database name : myshop  

 

และ json ไฟล์เพื่อเรียกข้อมูลจาก database นี้มาแสดงนะครับ

ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อ datase กับ table  ให้สังเกตบรรทัดที่ 3, 5, 8 นะครับต้องเปลี่ยนชื่อการเชื่อมต่อ datase ชื่อตารางให้ถูกต้อง

 

เมื่อทดลอง run ไฟล์นี้ ผลที่ได้คือ จะแสดงข้อมูลทั้งหมดบน table ที่เราเรียกมาแสดง

Screen Shot 2558-08-11 at 08.20.22

 

json ไฟล์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาเว็บไซต์หลายรูปแบบ แม้กระทั่ง Application บน Smart phone ลองศึกษาและฝึกปฏิบัติดูนะครับ ^_^

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,913 times, 13 visits today)