ใน workshop นี้จะแนะนำฟังก์ชั่น array_unique จะทำหน้าที่ตัดค่าที่ซ้ำกันออกไปให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว  ซึ่งคนที่เคยใช้ array มาระบดับหนึ่งก็คงจะทราบดีว่าเวลาเรา print_r($result) ออกมาใน php จะเริ่มนับที่ 0 เป็นต้นไป    มาลองดู code workshop ง่ายๆ จะได้เข้าใจการทำงานมากขึ้นนะครับ

 

 

ผลลัพธ์ตอน run 

ให้สังเกตตัวเลขที่อยู่ใน [0] [1] ซึ่งจะไม่เรียงลำดับเป็น [0] [1] [2] [3]  เป็นเพราะเมื่อมีการเช็คว่าคำไหนซ้ำก็จะตัดคำข้างหลังออกไปและนำคำที่อยู่ลำกับข้างหน้ามาแสดงแทน ก็จะได้ลำดับหรือ index ของคำข้างหน้ามาครับ

cats

 

***ต้องฝึกคิด ฝึกเขียนถึงจะได้ผลลัพธ์นะครับ สู้ๆ

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,790 times, 23 visits today)