หลังจากเราได้สร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและเก็บข้อมูลลงใน database แล้ว ขั้นตอนที่ต้องทำต่อมาคือการเรียกข้อมูลจากdatabase มาแสดง โดยใช้คำสั่ง SELECT * FROM  จากตารางใน database ที่เราจะเรียกมาแสดงนะครับ  ในขั้นตอนนี้ไฟล์ที่ขาดไม่ได้เลยคือไฟล์ connection.php ซึ่งเราจะต้อง include  มาใช้งานเช่นเดียวกันกับไฟล์บันทึกข้อมูลจากฟอร์มลงใน database เพราะเป็นไฟล์ที่ไว้เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับ  มาเริ่มกันเลย…..

ไฟล์เริ่มต้น  connection.php

ไฟล์เรียกข้อมูลมาแสดง showmember.php 

ในหน้านี้เราจะเรียกข้อมูลจากตาราง tb_member มาแสดงทั้งหมด  $query = “SELECT * FROM tb_member

โดยกำหนดให้เรียกลำดับจากฟิลด์ member_id  (น้อยไปมาก) ORDER BY member_id  asc  หรือต้องการให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยเราสามารถเปลี่ยนจาก asc เป็น desc

จากนั้นให้ทดลอง run  ไฟล์นี้ดูนะครับก็จะแสดงข้อมูลที่เราได้สมัครสมาชิกออกมา ดังภาพ

Screen Shot 2558-05-29 at 08.10.56

ในขั้นตอนต่อไปเราจะมาทดลองทำฟอร์มแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูลกันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้บนเว็บไซต์ devbanban.com นะครับ

 

 

 

 

 มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 36,959 times, 487 visits today)