พัฒนาด้วยภาษา HTML, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap  รองรับการใช้หลากหลายอุปกรณ์, ออกแบบด้วย UX, UI สุดความสามารถจริงๆงานนี้ 

ตย.งาน

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 736 times, 6 visits today)