พัฒนาด้วยภาษา HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap

รองรับการใช้งานทั้ง Desktop และ Mobile  ทดลองใช้งาน  https://manage.dru.ac.th/FSTD/

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบจัดการข่าว
  • ระบบจัดการภาพกิจกรรม
  • ระบบจัดการสไลด์
  • ระบบจัดการดาว เดือน
  • ระบบจัดการเอกสารดาวน์โหลด

ตย.หน้าเว็บ

 

 

 

 

 

(Visited 979 times, 1 visits today)