ตัวอย่าง workshop การทำงานระหว่าง  วันที่ + if +  For i++   เงือนไขคือ 

การเอาวันที่ปัจจุบันมาตรวจสอบกับวันเริ่มต้นของเดือนปัจจุบัน

//ถ้าเป็นจริง ให้แสดงเลข 1 – 10 (คือวันที่ปัจจุบันคือวันที่ 1)

//ถ้าเป็นเท็จ ให้แสดงเลข 11 – 20 (คือวันที่ปัจจุบันไม่ใช่วันที่ 1)

ตย. code

 

ผลการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่าลืมเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับ 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 874 times, 10 visits today)