ใน workshop นี้จะแนะนำวิธีหาวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน และเดือนหน้าแบบง่ายๆ เพื่อเอาไว้คำนวณหรือเอาไว้ประยุกต์ใช้ในการใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ในภาษา php ต่อไป 

ตย. code

ผลการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 2,500 times, 27 visits today)