Author Archives: พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี - Page 25

PHP

ซ่อนคำหยาบ php โดยใช้ฟังก์ชั่น preg_replace

ใน Workshop นี้จะแนะนำการตรวจสอบคำหยาบโดยใช้ฟังก์ชั่น preg_replace ในการแทนที่คำหยาบโดยแทนที่ด้วยคำที่เรากำหนดไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเช็คคำหยาบบนระบบเว็บบอร์ดได้เป็นอย่างดี  ... (more…)
more...
JAVASCRIPT

Ajax Change dropdown list ร่วมกับ PHP + Mysqli [เลือกภาคและแสดงจังหวัด]

ใน workshop นี้จะเอาตัวอย่างการใช้  Ajax drop down list  ร่วมกับ PHP & Database  มาใช้สร้างโปรแกรมกันนะครับ อย่างเช่น พอเราเลือกภาคและจะแสดงจังหวัดของภาคที่เลือกเท่านั้น.... (more…)
more...
PHP

ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณส่วนลดอย่างง่าย php

ใน workshop นี้จะแนะนำวิธีการเขียนโปรแกรม php เพื่อคำนวณส่วนลดอย่างง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปทำระบบใหญ่ต่อไปนะครับ (more…)
more...
PHP

การใช้ Json PHP

ใน workshop นี้จะแนะนำการเขียน json กับ php เพื่อเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงนะครับ   ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคน  มาเริ่มกันเลยครับ (more…)
more...
PHP

Array ตัดค่าซ้ำออก, Array_unique PHP

ใน workshop นี้จะแนะนำฟังก์ชั่น array_unique จะทำหน้าที่ตัดค่าที่ซ้ำกันออกไปให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว  ซึ่งคนที่เคยใช้ array มาระบดับหนึ่งก็คงจะทราบดีว่าเวลาเรา print_r($result) ออกมาใน php จะเริ่มนับที่ 0 เป็นต้นไป    มาลองดู code workshop ง่ายๆ จะได้เข้าใจการทำงานมากขึ้นนะครับ (more…)
more...
PHP

Insert ข้อมูลแบบ Array, Multiple insert record php

ใน workshop นี้จะแนะนำการเพิ่มข้อมูลแบบ Array โดยเพิ่มข้อมูลทีละหลายๆข้อมูลตามฟอร์มที่เราได้สร้างขึ้นแบบง่ายๆนะครับ ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการศึกษาการเขียน php เบื้องต้นนะครับ  มาเริ่มกันเลย (more…)
more...
PHP

การบันทึกข้อมูลและเข้ารหัสแบบ MD5 PHP+Mysqli

ในบทความนี้จะพาทุกท่าน workshop การสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและบันทึกลงใน database ที่เราได้เตรียมไว้นะครับ *ที่สำคัญเราจะเก็บ password ในรูปแบบการเข้ารหัส MD5  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเรามากขึ้น (more…)
more...
PHP

upload file เข้าไปในฐานข้อมูล PHP

ใน  workshop นี้จะแนะนำการสร้างฟอร์มและอัพโหลดไฟล์เข้าไปใน database และกำหนดให้มีการมีเปลี่ยนชื่อไฟล์โดยเอาเวลาไปไว้ข้างหน้าชื่อไฟล์เดิมเพื่อป้องกันชื่อไฟล์ซ้ำ    (more…)
more...
PHP

การลบข้อมูลออกจาก database

ในบทความนี้จะworkshop การลบข้อมูลออกจาก database  ในการลบข้อมูลออกจาก database จะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด 3 ไฟล์ คือ ไฟล์เชื่อมต่อ database   , ไฟล์เรียกข้อมูลมาแสดง และไฟล์สำหรับลบข้อมูลออกจาก datebase   (more…)
more...