ใน workshop นี้จะแนะนำการสร้างฟอร์มติดต่อโดยมีการเก็บ IP ของผู้ติดต่อหรือผู้ใช้เข้าไปในฐานข้อมูลด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่างๆ   ก็ใช้เทคนิคการ Insert into เหมือนเดิม  ซึ่งก็คล้ายๆ กับฟอร์มเพิ่มข้อมูลทั่วๆไปนั้นแหละครับ  มาดูตัวอย่าง workshop กันครับ

SQL ตารางที่ใช้

 

ไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล conn.php

 

ฟอร์มติดต่อ form.php

ไฟล์บันทึกข้อมูล save.php

การทำงาน

สังเกตที่ฟิลด์ cip จะมีการเก็บไอพีของเครื่องผู้ติดต่อเข้าไปในฐานข้อมูลด้วย

faa

 

 

ipp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,765 times, 19 visits today)