พัฒนาด้วยภาษา HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Materializecss

Materializecss Framework :  http://materializecss.com/  รองรับการใช้งานทั้ง Desktop และ Mobile ใช้งานง่ายๆเหมือน Bootstrap

ทดลองใช้งาน  https://manage.dru.ac.th/

 

 

บริการต่างๆ ของ devbanban.com   Click…….

คอร์สเรียน  Click…… 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 516 times, 13 visits today)

Related posts:

สร้างฟอร์มสมัครสมาชิกแบบง่ายๆ, เพิ่มข้อมูลเข้าดาต้าเบสจากฟอร์ม, insert into
Array ตัดค่าซ้ำออก, Array_unique PHP
ซ่อนคำหยาบ php
เช็คข้อมูล กรณีไม่มีข้อมูลใน database PHP
ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี
WEB.22 โปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้า DW+ php + database
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 3 Confirm Cart
WEB.26 ระบบ Login แยก Admin, Member [php, dreamweaver, bootstrap]
คำนวณเงินกู้-จำนวนงวด-กำหนดชำระแต่ละงวด php, php เพิ่มทีละ 1 เดือน, get dat...
สร้างโฟลเดอร์และไฟล์อัตโนมัติ php, mkdir fwrite php