Author Archives: พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี - Page 20

jQuery

jQuery สำหรับซ่อนและแสดงบทความหน้าเว็บไซต์

ใน workshop นี้จะแนะนำการใช้งาน jQuery สำหรับการซ่อนและแสดงในส่วนที่เราต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นบทความ รูปภาพ  เป็นต้น  (more…)
more...
JAVASCRIPT

javascript เพิ่มขนาดตัวอักษร

ใน workshop นี้จะแนำนำ javascript  ที่เอาไว้เพิ่มขนาดของตัวหนังสือบนเว็บไซต์ของเรา  ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ  ถ้าบางเว็บไซต์กำหนดขนาดของตัวอักษรเริ่มต้นเป็นตัวเล็ก แต่สำหรับผู้ใช้บางคนอ่านไม่สะดวก ก็ควรจะมีลูกเล่นในการเพิ่มขนาดของตัวอักษรบนหน้าเว็บนั้นด้วย    ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่าน (more…)
more...
PHP

ป้องกันบันทึกข้อมูลซ้ำ PHP

workshop php ป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำที่ใช้สำหรับระบบต่างๆ เช่น ระบบสมัครสมาชิก  ระบบลงทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ    ซึ่ง workshop นี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลลงระบบได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีง่ายๆ by devbanban  ใน workshop นี้จะแนะนำการสร้างระบบสมัครสมาชิกโดยห้ามมี username ซ้ำกัน  (more…)
more...
บทความไอที

สอนใช้งาน Google Drive

workshop แนะนำการใช้งาน  Google Drive ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรีๆ  15GB ดังนั้นเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานดีกว่านะครับ  (more…)
more...
PHP

การใช้ if, if else, if else if อย่างง่าย PHP

workshop การใช้ if, if else, if else if อย่างง่ายๆ ตามสไตล์ของ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะครับ  มาเริ่มกันเลยครับ......  (more…)
more...
Database

SQL:เปลี่ยน password เป็น MD5 ในครั้งเดียว

workshop เปลี่ยน password ที่ใช้เก็บแบบง่ายๆ เป็นการเข้ารหัสแบบ MD5 ทำครั้งเดียวแต่เปลี่ยนได้ทั้งตารางเลยนะครับ ใช้ภาษา SQL แบบสั้นๆ แต่ได้ผลจริง มีข้อมูล 100 ข้อมูลก็เปลี่ยนได้ในครั้งเดียว  (more…)
more...
PHP

PHP + Mysqli : เพิ่มข้อมูล 2 ตารางจากฟอร์มเดียว

ใน workshop นี้จะแนะนำวิธีการสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลแค่เพียง 1 ฟอร์ม แต่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปยัง 2 ตารางพร้อมกันๆ  ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบที่ต้องการใช้งานตาม workshop ดังกล่าว   ง่ายๆ สไตล์ เช่นเดิมครับ... (more…)
more...
Bootstrap

สอนสร้างเว็บไซต์ฟรี, สอนใช้งาน Bootstrap

รวมวีดีโอสอนการสร้างเว็บไซต์ฟรี ! การใช้ Bootstrap Framework ยอดนิยมในการสร้างเว็บไซต์ Responsive  สอนเข้าใจง่าย ทำตามได้เลย  เรียนรู้กระบวนการใช้ Class ของ  Bootstrap และการทำเว็บก็จะง่ายสำหรับคุณ ! (more…)
more...
jQuery

AJAX เช็คข้อมูลการสมัครสมาชิก PHP

workshop แนะนำการใช้งาน AJAX เช็คการสมัครสมาชิก โดยมีเงื่อนไขคือ ถ้าไม่เคยมี username นี้จะสามารถสมัครสมาชิกได้ แต่ถ้ามี username อยู่ในระบบแล้วจะไม่สามารถใช้ username นี้ซ้ำได้ (more…)
more...
Live Chat