ระบบมอบหมายงานออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏธนบุรี

พัฒนาด้วยภาษา
HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap

ขอบเขตของระบบ

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาจารย์
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลหัวหน้าสำนักงาน
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลการมอบหมายงาน
 • ระบบบริหารจัดการประเภทของงานและ KPI
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานะการมอบงาน
 • ระบบรายงาน
  • ระบบรายงานสำหรับเจ้าหน้าที่
  • ระบบรายงานสำหรับอาจารย์
  • ระบบรายงานสำหรับหัวหน้าสำนักงาน
  • ระบบรายงานสำหรับผู้ดูแลระบบ

 

ภาพประกอบ

 

 

จ้างพัฒนาระบบติดต่อ 094-8616709  (พิศิษฐ์)

 

รวมคลิปสอนทำเว็บไซต์ 64  คลิป 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 710 times, 5 visits today)