สวัสดีครับ ในบทความนี้จะแสดงการทำงาน และแจกโค้ด ระบบเพิ่มข้อมูลข้อสอบ/คำถาม/ตัวเลือก/Choice เขียนด้วย PHP PDO MySQL สำหรับเอาไปแนวทางในการพัฒนาระบบสอบออนไลน์ ฝึกไว้ครับ เผื่อได้ใช้ รองรับ php7 - php8 (more…)
more...