ใน  workshop นี้จะแนะนำการสร้างฟอร์มและอัพโหลดไฟล์เข้าไปใน database และกำหนดให้มีการมีเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ โดยไม่สนว่าคุณจะต้องชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ สคริปตัวนี้จะตัดชื่อไฟล์เก่าออกเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่หมด และเพื่อไม่ให้เกิดชื่อซ้ำสคริปนี้จะสุ่มตัวเลขและ ว/ด/ปที่อัพโหลด เป็นชื่อไฟล์

ก่อนอื่นเราต้องสร้าง table เพื่อเก็บชื่อไฟล์ใน database ก่อนนะครับ ผมจะยกตัวอย่างตารางง่ายๆ  ดังนี้

Screen Shot 2558-06-23 at 07.23.39

 

ภาษา SQL

 

ไฟล์เริ่มต้น  connection.php

ฟอร์มสำหรับ upload และแสดงไฟล์ที่เรา upload เข้าไป

 

ไฟล์ php ที่จะบันทึกข้อมูล (INSERT INTO) ที่กรอกในฟอร์มลงใน database ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า add_file_db.php นะครับ เพราะเราให้ฟอร์ม upload file ส่งค่า (action) มาที่ไฟล์นี้ หรือให้ทำงานต่อที่ไฟล์นี้ และไฟล์add_file_db.php ก็จะรับค่าเพื่อนำไปเก็บใน database ต่อไป

 

กรณีอัพโหลดเป็นไฟล์ภาพ (.jpg) และต้องการให้แสดงภาพด้วยก็เอาโค๊ดจากไฟล์นี้นะครับ ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างชื่อไฟล์ที่ได้ =   201602291693707633.jpg  

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 11,435 times, 123 visits today)