วีดีโอแนะนำการใช้ image class จาก bootstrap เพื่อทำให้ภาพบนเว็บไซต์ของเราดูหรูขึ้นมาอีกแบบ ประกอบด้วย 4 class คือ 1. img-responsive 2. img-rounded 3. img-circle 4. img-thumbnail

YouTube Preview Image

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,211 times, 1 visits today)