workshop การใช้ if, if else, if else if อย่างง่ายๆ ตามสไตล์ของ devbanban.com เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะครับ  มาเริ่มกันเลยครับ…… 

  1. การใช้ IF อย่างง่ายเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 2 ตัว

ผลการทำงาน คือ “100 มีค่าน้อยกว่า 1000. นะจ๊ะ”

2. การใช้ if else อย่างง่าย

ผลการทำงาน คือ “ฉันชอบ Apple”

3. การใช้ if else if อย่างง่าย

ผลการทำงานคือ “ไม่ชอบทั้งสองยี่ห้อ.”

 

ทั้งสาม Workshop ก็เป็นการเปรียบเทียบแบบง่ายๆ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การพัฒนาโปรแกรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  เพราะฉนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับ  ^_^

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,173 times, 9 visits today)