สวัสดีครับ ในบทความนี้ขอแนะนำ ระบบห้องสมุด ระบบฐานข้อมูลหนังสือ พัฒนาด้วย  PHP PDO MySQL เหมาะสำหรับเอาไปใช้งานในห้องสมุดโรงเรียน, ชุมชน, วัด, มหาวิทยาลัย, ไว้สำหรับยืม-คืนเล่มสารนิพนธ์ในสาขาวิชาต่างๆ  หรือห้องสมุดขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

ขอบเขตระบบ

พัฒนาด้วยภาษา PHP PDO, AdminLTE, Sweet Alert, Database : MySQL รองรับ PHP7 – PHP8

การทำงานของระบบมีดังนี้

*Admin/ผู้ดูแลระบบ
-Login / Logout
-ดูหน้า Dashboard (รายงาน)
-จัดการข้อมูล Admin/บรรณารักษ์ (เพิ่ม ลบ แก้ไข รีเซตรหัสผ่าน)
-จัดการข้อมูลสมาชิก (เพิ่ม ลบ แก้ไข รีเซตรหัสผ่าน)
-จัดการสถานะการยืมหนังสือ (แก้ไขชื่อสถานะ)
-จัดการกำหนดจำนวนวันที่ให้ยืมหนังสือ (แก้ไขจำนวนวัน)

*บรรณารักษ์
-Login / Logout
-ดูหน้า Dashboard (รายงาน)
-แก้ไขโปรไฟล์
-แก้ไขรหัสผ่าน
-จัดการข้อมูลที่เก็บหนังสือ (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
-จัดการข้อมูลหมวดหมู่หนังสือ (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
-จัดการข้อมูลหนังสือ (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
-ดูงบประมาณที่ใช้ในการซื้อหนังสือแต่ละปี
-พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode)
-ปรับสถานะหนังสือ
-บันทึกการยืมหนังสือ (คีย์รหัสสมาชิก และยิงบาร์โค้ดเพื่อยืมหนังสือ)
-บันทึกการคืนหนังสือ (คีย์รหัสสมาชิกและจะแสดงรายชื่อหนังสือที่ยังไม่คืน)
-บันทึกการรับค่าปรับ (Ajax Modal)
-ดูประวัติการยืม-คืนหนังสือทั้งหมด
-ดูข้อมูลสมาชิกและประวัติการยืมหนังสือ
-ดูรายการสมาชิกที่เสียค่าปรับมากที่สุด 5 อันดับ

*สมาชิก
-Login / Logout
-แก้ไขโปรไฟล์
-แก้ไขรหัสผ่าน
-ดูประวัติการยืม-คืนหนังสือและค่าปรับ

*ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 7 ตาราง ได้แก่
1.ตารางบุคคลากร/สามาชิก
2.ตารางหมวดหมู่
3.ตารางที่เก็บหนังสือ
4.ตารางสถานะ
5.ตารางหนังสือ
6.ตารางเก็บข้อมูลการยืม/คืน
7.ตารางกำหนดจำนวนวันให้ยืม

demo : https://devbanban.com/app/library/
ค่าตัวระบบ : 12,900  บาท ได้ Code & Database ทั้งหมด เอาไปติดตั้งใช้งานได้เลย หรือเอาพัฒนาต่อยอดได้เต็มที่
*สมาชิก devbanbanVIP มีส่วนลด inbox. แฟนเพจ https://www.facebook.com/sornwebsites/
เวลา 10.00 – 20.00 น. เปิดบริการทุกวัน


คลิปแนะนำการทำงาน

สนใจติดต่อ 0948616709 (พิศิษฐ์) อีเมล devbanban@gmail.com
หรือ แฟนเพจ https://www.facebook.com/sornwebsites/
เวลา 10.00 – 20.00 น. เปิดบริการทุกวัน