ในบทความนี้จะพาทุกท่าน workshop การสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและบันทึกลงใน database ที่เราได้เตรียมไว้นะครับ *ที่สำคัญเราจะเก็บ password ในรูปแบบการเข้ารหัส MD5  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเรามากขึ้น

 

 (PHP md5() เป็น Function แบบ Hashing Algorithm คือการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความยาว 128 bits คือไม่ว่าข้อความจะยาวหรือสั้นเพียงใด รหัสทมี่ถูกแปลกออกมาจะมีจำนวน 32 ตัวอักษรเท่ากันหมด และในทางกลับกันคือ md5 ไม่สามารถจะทำการแปลงกลับมาเป็นข้อความต้นฉบับได้ เฉพาะฉะนั้นจะเป็นการเข้ารหัสแบบ One-Way นิยมใช้ในการจัดเก็บรหัสผ่านของ User โดยใช้การเก็บรหัสที่ถูกแปลงแล้วลงในฐานข้อมูล และถ้าหากต้องการเปรียบเทียบ ก็จะทำการนำข้อความที่ต้องการเปรียบเทียบมาเข้ารหัสด้วย md5 และนำรหัส 2 ตัวมาเปรียบเทียบกันครับ thaicreate.com)  

 

database ที่เราออกแบบไว้
Screen Shot 2558-05-20 at 08.25.06

 

 

เราสามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการช่วยออกแบบฟอร์มได้นะครับ จะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นโดยจะต้องมีฟิลด์รับข้อมูลดังนี้

  1. ชื่อ (member_name)
  2. สกุล (member_lname)
  3. username
  4. password
  5. email

*ส่วน member_id กับ date_add ไม่ต้องมีฟิลด์กรอกข้อมูลนะครับ เพราะ member_id เรากำหนดให้เป็น primary key และ auto incremnet ซึ่งมันสามารถลำดับให้เราอัตโนมัติ    และ date_add เรากำหนดให้เป็นรูปแบบ timestamp และ CURRENT_TIMESTAMP ซึ่งจะเป็นฟิลด์ที่ใช้เก็บวันเดือนปีและเวลาตอนสมัครสมาชิก โดยจะเลือกใช้วันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของเรา เนื่องจากเราจำลองให้เครื่องของเราเป็น server นั้นเอง

Screen Shot 2558-05-26 at 08.13.01

 

code หน้าฟอร์ม จะใช้ตารางเข้ามาช่วยจัดรูปแบบให้ตารางของเราดูเป็นระเบียบมากขึ้น และมีการเพิ่ม code required=”required” เพื่อกำหนดให้ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ซึ่งไม่สามารถปล่อยว่างได้นั้นเอง

 

ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ตั้งชื่อไฟล์ connection.php และเก็บไว็ในโฟลเดอร์เดียวกันการใช้งานจะให้ไฟล์ registersave.php include หรือเรียกใช้งานไฟล์นี้เพื่อเชื่อมต่อกับ database และบันทึกข้อมูลลง database ต่อไป

ไฟล์ php ที่จะบันทึกข้อมูล (INSERT INTO) ที่กรอกในฟอร์มลงใน database ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า registersave.php นะครับ เพราะเราให้ฟอร์มสมัครสมาชิกส่งค่า (action) มาที่ไฟล์นี้ หรือให้ทำงานต่อที่ไฟล์นี้ และไฟล์ registersave.php ก็จะรับค่าเพื่อนำไปเก็บใน database ต่อไป

*สังเกตบรรทัดที่ 7 เราจะเพิ่ม code ให้มีการรับค่าจากฟอร์มแล้วมาแปลงเป็นรหัสแบบ MD5 และเก็บลง database

 $password = MD5($_POST[“password”]); 

 

 

เมื่อทำเสร็จแล้วให้ทดลอง run โดยเรียกผ่าน  http://localhost/devbanban/register_form.php และกรอกข้อมูลในฟอร์มดูนะครับจะมีข้อมูลที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปอยู่ใน database ของเราและให้สังเกตตรงฟิลด์ password ก็จะเห็นการเข้ารหัส MD5 ให้เรานะครับ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยของการเข้ารหัสอีกแบบนึง

 

*ตัวอย่างฟอร์มที่เราได้สร้างขึ้นและทดลองกรอกข้อมูลเข้าไปในฟอร์ม

Screen Shot 2558-06-30 at 16.20.05

 

*ในช่อง password ผมทดลองกรอกข้อมูลคือ pppp ผลที่ได้คือ 2d7acadf10224ffdabeab505970a8934

Screen Shot 2558-06-30 at 16.20.35

 

 

ระบบ Login-Logout โดยตรวจสอบ Admin และ Member พร้อม code [PHP + MD5+MySqli]

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 5,071 times, 48 visits today)