ระบบบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กร

พัฒนาด้วยภาษา
Codeigniter PHP Framework , HTML,  DATABASESQLCSS , JAVASCRIPTJQUERY,  Bootstrap

คุณสมบัติของระบบ

  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่
  • ระบบบริหารจัดการข่าวสาร
  • ระบบอัพโหลดภาพประกอบข่าว
  • ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  • ระบบรายงาน
    • ระบบรายงานการเข้าชมระบบ

 

การทำงาน

 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์

 

สนใจตัวระบบ inbox มาที่ https://www.facebook.com/sornwebsites/

จ้างพัฒนาระบบติดต่อ 094-8616709  (พิศิษฐ์)

 

คอร์สออนไลน์ สอน php+mysqli+codeigniter เข้าเรียนได้ตลอดชีพ จ่ายครั้งเดียว

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,229 times, 20 visits today)