ตัวอย่าง php ฟังก์ชั่นแปลงค่าเงินตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาไทย
ตย. code

ผลการทำงาน

3500.01 = สามพันห้าร้อยบาทหนึ่งสตางค์
120000.50 = หนึ่งแสนสองหมื่นบาทห้าสิบสตางค์

ขอบคุณ ตย. code จาก  http://www.thaicreate.com/php/forum/068746.html

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 405 times, 20 visits today)